Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 138 การสร้างแบรนด์และการประเมินมูลค่าแบรนด์อสังหาริมทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 13:00-17:00 ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
กลยุทธ์การสร้างเครื่องหมายการค้า (แบรนด์/brand) เพื่อการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจ เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทุกประเภทในยุคปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาอย่างมั่นคงในระยะยาว และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างชื่อเสียงและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร แม้ว่าเครื่องหมายการค้า (Brand) เป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่สามารถสร้างมูลค่าทางการเงินได้อย่างมหาศาล มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงได้กำหนดจัดเสวนาหัวข้อข้างต้น
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรมมูลนิธิ
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อต่อยอดธุรกิจระยะยาว
คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนต์ จำกัด
14:15 การสร้างแบรนด์และการประเมินมูลค่า สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
15:00 รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:15 บริษัทพัฒนาอสังหาฯ รายย่อยก็สร้างแบรนด์ได้
คุณธงชัย ปิยสันติวงศ์ CEO,The Coach Sales & Marketing Consultant Co.,Ltd
16:15 สร้างแบรนด์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
Mr.Alex Goslar, Managing Director, Goslar&Associates Co.,Ltd
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่