Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 113 “นานาทัศนะ อสังหาฯ 55 จากผู้รู้ทุกสาขา
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

ร่วมจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ พบผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์

การเสวนาในคราวนี้ถือเป็นการ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” โดยเชิญผู้นำ - ผู้รอบรู้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้านมาร่วมกันประเมินสถานการณ์กันอย่างขนานใหญ่ให้สมกับเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555 โดยผู้นำเหล่านี้ได้แก่ นักพัฒนาที่ดิน นักสร้างบ้านและที่ปรึกษาอสังหาริมรัพย์ รวมทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยวิทยากรประมาณ 9 คน ผู้ที่มาเข้าร่วมเสวนาจะได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อการประเมินภาวะประกอบการลงทุน การวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ 
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ “นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือผู้แทน
กล่าวรายงานกิจกรรมมูลนิธิ
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 มุมมองนักพัฒนาที่ดินไทย
ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงษ์ กรรมการเหรัญญิกสมาคมอาคารชุดไทย
ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง กรรมการอำนวยการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:30 มุมมองของนักสร้างบ้าน
ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
คุณสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน
15:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:45 มุมมองที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
คุณอดิศร หวังศิริ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่