Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 202:
Property Pro AI
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562เวลา 13:00 - 17:15 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิก เข้าร่วมฟรี หากยังไม่เป็นสมาชิกคลิกที่นี่)

    ธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปที่รวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงนี้อาจกล่าวได้ว่าเกิดต่อเนื่องจากการเปลี่ยนผันของยุคอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Digital และ ข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ ธุรกิจใดที่มีข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมากกว่า(Big Data) เป็นธุรกิจที่มีอิทธิพลในตลาด และ ธุรกิจใดที่สามารถนำ Digital หรือ เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จะเกิดความยั่งยืน จึงทำให้ทุกธุรกิจต่างตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องการเข้ามามีบทบาท ในการทำงานของ Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะทำให้โลกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปในทิศทางใด มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ(FIABCI-THAI) จึงจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ บุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์โดยตรง

กำหนดการ
12:30ลงทะเบียน
13:00เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15อัพเดทข่าวสาร สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และ การปรับตัวของธุรกิจ 
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA
14:00ต้นทุนพัฒนา ข้อระวัง  ประโยชน์ที่ธุรกิจ และ ผู้บริโภคได้รับ จาก AI
ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร CEO,  iApp Technology Co.,Ltd. 
14:45กรณีตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรม AI-Iot และ การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์  ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15:30พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:45การนำนวัตกรรม AI ปรับใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.อีไอเดียส์
16:30ทิศทาง และ ตัวอย่างการพัฒนา AI ในวงการ Property มุมมองผู้นำตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ จำกัด
17:15 สรุปและปิดการเสวนา
 

 

 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
2277 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: คุณชนกนันท์ มงคลชัยประทีป 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่