Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 179:
กรณีโกดัง-หอพัก: เขียวทแยงลาดกระบัง ถึงเวลาเปลี่ยนหรือยัง?
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ประเด็นด้านผังเมืองที่ควรทราบลาดกระบัง ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
13:45 ปัญหาของกิจการหอพักให้เช่า: ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการหอพัก ลาดกระบัง
14:15 ปัญหาของกิจการโกดังให้เช่า: ผู้แทนชมรมผู้ประกอบการโกดัง
14:45 บททดลองนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน: ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าฯ
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:30 แนวคิดนักวิชาการและราชการ
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง
ผู้นำท้องถิ่น
ดำเนินการโดย อ.พัลลภ กฤตยานวัช รองประธาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
17:00 ปิดการเสวนา
 
พื้นที่สีเขียวทแยงเปรียบเหมือน “กรีนเบล” ของกรุงเทพฯ แต่สิ่งที่กำหนดมานานยังเหมาะไหม หอพัก อะพาร์ตเมนต์ในพื้นที่สีเขียวทแยง ซึ่งในแง่หนึ่งผิดกฎหมาย ในอีกแง่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าได้รับอนุญาตมาอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และทำให้การพัฒนาเมืองเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6196 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าอาหารกลางวัน-เครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่