เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 108 “ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ขณะนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดหลักในภูมิภาคกำลังบูม!!!

ประเด็นที่พึงพิจารณาก็คือ จะบูมอีกนานไหม สถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงจัดการเสวนานี้ขึ้นเพื่อการเรียนรู้ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาคเพื่อประเมินโอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเชิญผู้นำวงการ-ผู้รู้จริงในแต่ละภูมิภาคมาร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเสวนานี้จึงควรค่าแก่การเข้าร่วมเป็นอย่างยิ่งและถือเป็นการศึกษาต่อเนื่อง Continuing Professional Development (CPD) Program โดยนับได้ 4 ชั่วโมง

กำหนดการ 
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและแสดงปาฐกถา
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 รายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:00 การอภิปราย: สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ช่วงที่ 1
คุณธนวัฒน์ พูนศิลป์ นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา
ดร.สมชาย กุละปาลานนท์ นายกสมาคม สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 การอภิปราย: สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค ช่วงที่ 2
คุณกฤช หิรัญกิจ นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จ.นครราชสีมา
คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานชมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
17:00 ปิดการเสวนา
 
txtsbj = "ประเมินตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูมิภาค"; $q_sfiles = $dbcss->doc_sqfdl(); $rssfiles = $csscon->mquery($q_sfiles); include_once("../php_body/doc_htmdld.inc.php"); ?>