Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      30/05/2560


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 


แนบภาพถ่าย 90 x 100
(80 KB)

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:  บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  Email:
 
ที่ทำงาน:
โทรศัพท์:  โทรสาร: Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2551/487  คุณ ต่อพงศ์ ชีวประวัติดำรงค์  Khun Torpong Cheewaprawatdamrong
2558/1045  คุณ ต่อพันธุ์ พิสิษฐ์กุล  Khun Torpan Phisitkul
2557/977  คุณ เต็มจิตต์ บุญสกุลกิจ  Khun Temjit Boonsakulkit
2557/928  คุณ เตวิช ทรงชัยวนา  Khun Tevid Songchaivana
2559/1162  คุณ ไตรวินิจ ตู้จินดา  Khun Trivinij Tuchinda
2557/882  คุณ ไตรวุฒิ น้อยศรี  Khun Triwut Noisri
2551/490  คุณ ถาวร ตั้งตระกูลวงศ์  Khun Thavorn Tangtrakulwongse
2558/1004  คุณ ถิรดา ตันตยาภรณ์  Khun Thirada Tantayaporn
2553/639  คุณ ทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล  Khun Thanongsak Leelasatidkoon
2552/502  คุณ ทรงเกียรติ พรกุลวัฒน์  Khun Songkiat Pornkulvat
2554/706  คุณ ทรงธรรม วศินชัย  Khun SongTham Vasinchai
2557/919  คุณ ทวีชัย ยิ่งประภาภรณ์  Khun Thaweechai Yingprapaporn
2552/532  คุณ ทวีโชค เลิศเธียรดำรง  Khun Thaweechok Lertkiatdamrong
2557/894  รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์  Khun Taweesak Theppitak
2550/323  คุณ ทวีสิน ดุลยตระกูล  Khun Thaveesin Dulyatrakool
2554/725  คุณ ทศพร คิดเห็น  Khun Thossaporn Kithen
2559/1117  คุณ ทศพล ชัยชนะวิชชกิจ  Khun Tosapol Chaichanavichakit
2557/893  คุณ ทศพล รัตนโชติชัยฤทธิ์  Khun Tospol Rattanachotchairit
2552/611  คุณ ทศพล ศรีวงศ์มณีรัตน์  Khun Tosapon Sriwongmaneerat
2551/460  คุณ ทศวรรณ ปรีดาวิภาต  Khun Tatsawan Preedawiphat
2554/677  คุณ ทองใบ เติมโภค  Khun Thongbai Termpok
2552/524  คุณ ทัดเซ็น บรรจงวิทย์  Khun Tudsen Banchongvit
2550/124  คุณ ทับทิม เขื่อนพิม  Khun Tabtim Kaunpim
2559/1088  คุณ ทัศน์พล แข็งขัน  Khun Tatpol Kangkan
2550/264  คุณ ทัศนัย กุหลาบแก้ว  Khun Tassanai Kulabkaew
2552/575  คุณ ทัศนีย์ ทิมา  Khun Thassanee Thima
2557/891  คุณ ทิพพา ธัญกิจจานุกิจ  Khun Tippa Thunkijjanukij
2559/1131  คุณ ทิพย์ รุ่งสิริเมธากุล  Khun Thip Rungsirimethakul
2550/202  คุณ ทิพย์สุดา ศิริรัตน์อัสดร  Khun Tipsuda Sirirat-at-sadon
2550/118  คุณ ทิวา นาครัตน์  Khun Thiwa Nakkarat
2552/506  คุณ เทพอุทิศ กุลเทพบัณฑิตย์  Khun Theputis Kulthepbandid
2552/505  คุณ เทิดศักดิ์ พ่วงจินดา  Khun Terdsak Poungchinda
2550/346  คุณ เทียนชัย สุขแสงจันทร์  Khun Tienchai Suksangchan
2550/229  คุณ เทียบ ผาลี  Khun Theab Phalee
2550/228  คุณ ธงชัย ลิ้มตระกูล  Khun Thongchai Limtrakoon
2551/478  คุณ ธงชัย หาญทวีวัฒนา  Khun Tongchai Hantaweewatana
2550/153  คุณ ธงธิปติ์ สังข์คงพันธุ์  Khun Thongthip Sangkongphan
2553/617  คุณ ธนกร ยอดนิล  Khun Thanakorn Yodnin
2552/501  คุณ ธนกร สีทองดี  Khun Thanasorn Srithongdee
2558/1025  คุณ ธนกฤต อาเตอร์ สิริมหัทธนังกุร  Khun Thanakrit Arthur Sirimahaddhanakurn
2559/1099  คุณ ธนเดช กองอำนวยสุข  Khun Thanadech Kongamnauysuk
2553/649  คุณ ธนทรัพย์ แพทย์รังษี  Khun Thanasub Patrungbri
2550/358  คุณ ธนนริศร์ พิสิทธิ์ธนโชติ  Khun Tana-narit Pisittanachote
2557/943  คุณ ธนพงศ์พรรณ มานะกิจศิริสุทธิ  Khun Thanapongpan Manakijsirisutthi
2553/648  คุณ ธนภณ ยุวคมภัส  Khun Thanapon Yuwakomphas
2559/1102  คุณ ธนภร เส็งสำเภา  Khun Thanaporn Sengsampao
2557/880  คุณ ธนภัทร์ สุมิตไพบูลย์  Khun Thanapat Sumitpaibul
2558/1016  คุณ ธนวัฒน์ โชคสว่างเนตร  Khun Thanawat Choksawangnetr
2559/1144  คุณ ธนวัฒน์ ยังวัฒนา  Khun Tanawat Yangwattana
2550/380  คุณ ธนะ ตันติวุฒิกิตติ  Khun Thana Tantiwuttikit
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่