Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      02/06/2563


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 0036 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2552-526   สุวิทย์ จันทร์อำพร   Suvit Chan-Amporn
2550-170   สุวิทย์ วรรณประดิษฐ   Suwit Wanpradit
2558-1054   สุวิทย์ สัจจาสมิทธิคุณ   Suwit Sujjasamithtikun
2550-350   สุวิทย์ หาญเมธีคุณา   Suwit Hanmatheekuna
2552-585   สุวิมล จิระทรงศรี   Suwimol Jiraconsri
2559-1140   สุวิมล แซ่ยิง   Suwimol Saeying
2553-647   เสฏฐวุฒิ มั่นเกุต   Setthawutt Munket
2550-231   เสริมกิจ หวังชิงชัย   Sermkij Wangchingchai
2558-1063   เสาวลักษณ์ กิตติเดชาชัย   Saowalak Kittidechachai
2549-088   เสาวลักษณ์ คำวิลัยศักดิ์   Saowaluk Khumwilaisak
2557-933   แสงกมล วิจิตร์วงษ์   Sangkamol Wijitwong
2559-1208   แสงชัย วุฒิประเสริฐ   Sangchai Wutthiprasert
2552-609   แสวง แซ่ลู่   Sawang Loo
2561-1443   โสพิศ เกตุมาลาศิริ   Sopit Ketmalasiri
2559-1139   โสภณ ด้วงประสิทธิ์   Sopon Duangprasit
2549-001  ดร. โสภณ พรโชคชัย  Dr. Sopon Pornchokchai
2559-1169   โสภณา ถีติปริวัตร์   Sopana Thitipariwat
2549-025   โสภา คงจันทร์   Sopa Khongchantr
2561-1433   โสภา ภูวนนท์   Sopha Poovanon
2550-213   โสมอุษา เลขะวัฒนะ   Som-usa Lekhawattana
2551-419   หทัยรัตน์ วัดสุริวงค์   Hathairat Watsuriwong
2560-1317   หฤทศัย บุนนาค   Haruthai Bunnak
2558-1007   หัสยา เหมาเพชร   Hatsaya Maophet
2553-662   อกนิษฐ์ แก้วพรสวรรค์   Akanit Kaewpornsawan
2551-465   องอาจ ศรีสมบัติ   Ongart Srisombat
2559-1100   องอาจ อิฐมอญ   Ong-Art Ithmon
2558-1041   อโณทัย พรชัยพานิช   Anothai Phonchaipanich
2556-833   อดิศักดิ์ ว่องกุศลกิจ   Adisak Vongkusolkit
2562-1599   อดิศักดิ์ สถิตธำมรงค์   Adisak Satittommarong
2549-014   อดุลย์ ตนะทิพย์   Adul Tanatip
2549-004  อ. อติณัช ชาญบรรยง   Atinach Chanbunyong
2550-169   อติพล สถานุพงษ์   Atipol Sathanupong
2555-733   อติภา ใบพร้าว (ธนานันทวัทน์)   Atipha Baiprao
2562-1750   อธิญา อึ้งนภาธานินทร์   Athiya Ungnapatanin
2557-854   อธิป ปิยธรรมรงค์   Atip Piyatumrong
2553-628   อธิปพงศ์ ชัยกิตติกุล   Athippong Chaikittikul
2550-315   อธิวัฒน์ พัฒนพนธ์ชัย   Athiwat Pattanaponchai
2561-1448   อธิสันต์ เลิศธนวรานันท์   Athisant Lertthanawaranant
2551-394   อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์   Anonglak Phaetayanan
2552-503   อนวัช ญาณรัตน์   Anawat Yannarat
2563-1787   อนวัช ผลบำรุง   Anawach Pholbamrung
2558-1028   อนวัช ศังขวณิช   Anawat Sankhavanija
2562-1767   อนัญญา วงศ์กิจรุ่งเรือง   Ananya Wongkitrungruang
2552-568   อนันดา เบนโลนี่   Ananda Belloni
2554-670   อนันต์ เกตุพิทยา   Anand Ketpitaya
2558-1036   อนันต์ ดีศรีวงศ์   Anan Deesriwong
2550-348   อนันต์ ปิยะตันพิ   Anant Piyatanti
2552-556   อนันต์ พงศ์พันธ์ภาณี   Anan Phongphanphanee
2562-1586   อนันต์ สุขมี   Anan Sukmee
2559-1146   อนันตชัย หาญอภิสิทธิ์โชค   Anantachai Harnapisitchok
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่