Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับหนังสือของมูลนิธิ รวมมูลค่า 300 บาท
  2. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  3. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  4. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 400 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      22/06/2561


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร: Email:
   
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2552/528  คุณ สิทธิศักดิ์ กิตติญาณปัญญา  Khun Sitthisak Kittiyanpanya
2559/1142  คุณ สิทธิศักดิ์ ปิยะนีรนาท  Khun Sittisak Piyaneeranart
2550/300  คุณ สิทธิศักดิ์ เปาอินทร์  Khun Sitthisak Paoin
2558/1053  คุณ สิริขวัญ ศรีสมวงษ์  Khun Sirikwan Srisomwong
2558/1029  คุณ สิริชัย จั่นเพชร  Khun Sirichai Janpeth
2559/1086  คุณ สิรินดา คำเอก  Khun Sirinda Kamake
2559/1184  คุณ สิริอร อำไพศรี  Khun Siriorn Aumpaisri
2557/915  คุณ สืบศักดิ์ รุ่งวัฒนภักดิ์  Khun Suebsak Rungwattanapak
2557/937  คุณ สุกรี สินเย็น  Khun Sugree Sinyen
2556/834  คุณ สุกัญญา สุขะมงคล  Khun Sukanya Sukamongkol
2558/987  คุณ สุขสวัสดิ์ สัจจะรัตนะโชติ  Khun Suksawat Sajarattanachote
2558/1018  คุณ สุขสันต์ ชวิตรานุรักษ์  Khun suksun Chavitranurak
2559/1102  คุณ สุขสันต์ ยศะสินธุ์  Khun Suksan Yasasin
2550/131  คุณ สุขุม สุขบุญเสริม  Khun Sukhum Sukbunserm
2553/632  คุณ สุขุมาลย์ ศักดิ์ศรี  Khun Sukhumarn Saksri
2553/631  คุณ สุจฉวี อรุณรัศมี  Khun Suchawee Arunratsamee
2552/513  คุณ สุจินต์ ผลสด  Khun Sujin Pholsod
2559/1159  คุณ สุจินทร์ กตัญญูตาพันธุ์  Khun Sujin Katanyootapan
2550/313  คุณ สุชาติ มาทา  Khun Suchart Matha
2551/391  คุณ สุชาติ ศุภผล  Khun Suchart Supphol
2559/1218  คุณ สุชาย บุญช่วง  Khun Suchai Boonchuang
2560/1277  คุณ สุชีรา สามกษัตริย์  Khun Sucheera Samkasat
2554/690  คุณ สุเชษฐ์ ดิสภานุรัตน์  Khun Suchet Disphanurat
2549/040  คุณ สุดารัตน์ พรศิริกุลศักดิ์  Khun Sudarat Pornsirigulsak
2550/189  คุณ สุดาวดี ธรรมไกรสร  Khun Sudavadee Thamakraison
2550/178  คุณ สุทธา สืบศิริ  Khun Suttha Suebsiri
2558/992  คุณ สุทธิชัย คำพล  Khun Sutthichai Kampol
2559/1166  คุณ สุทธิชัย สินธวานุชิต  Khun Soothichai Sinthavanuchit
2550/191  คุณ สุทธิพงษ์ คำเวียง  Khun Suttipong Kamvieng
2551/474  คุณ สุทธิศักดิ์ สุทธิประภา  Khun Sutthisak Sutthiprapa
2551/386  คุณ สุเทธ มณีวัฒนา  Khun Sumate Maneewattana
2551/434  คุณ สุเทพ ผู้เกรียงไกร  Khun Sutep Phookriangkrai
2550/159  คุณ สุเทพ รอดจากภัย  Khun Suthep Rodjakphai
2552/544  คุณ สุธรรม บุญมั่น  Khun Sutham Boonmun
2552/539  คุณ สุธี ลิ่มอติบูลย์  Khun Suthee Limatibul
2551/477  คุณ สุธีวรรณ สิริสวัสดิ์  Khun Sutheewan Sirisawat
2559/1227  คุณ สุนทร ศุภรานนท์  Khun Soonthorn Suparanont
2550/364  คุณ สุนทร สถาพร  Khun Soonthorn? Sathaporn
2551/398  คุณ สุนันทา แก้วเมืองเพชร  Khun Sunanta Kawmuengpetch
2551/451  คุณ สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์  Khun Supoj Chitkesornpong
2558/1003  คุณ สุพจน์ เปรมอุดมกิจ  Khun Supoj Premudomkij
2560/1324  คุณ สุพจน์ ฤกษ์ดี  Khun Supot Roegdee
2550/308  คุณ สุพจน์ หะริณนิติสุข  Khun Supot Harinnitisuk
2550/103  คุณ สุพร ใจเย็นดี  Khun Suporn Jaiyendee
2560/1280  คุณ สุพรรณ มูลเสนา  Khun Supan Moonsena
2549/044  คุณ สุพัฒน์ ตรีสุกล  Khun Supat Treesugol
2550/329  คุณ สุพัฒนา เชื้อชาย  Khun Supattana Chuaychai
2551/455  คุณ สุพัตรา ทองสรรเสริญ  Khun Supattra Thongsansoen
2549/019  คุณ สุพัตรา ท้าวประสิทธิ์  Khun Supattra Tawprasit
2555/728  คุณ สุพัตรา สรวงษ์  Khun Supattra Sornwong
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่