Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      23/10/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 5125 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2559-1194  คุณ แก้วเก้า เผอิญโชค  Khun Kaewkao Phaoenchoke
2562-1637  คุณ โกเมษ จันทวิมล  Khun Komet Janwimol
2552-510  คุณ โกศล เลิศศักดิ์ดำรงกุล  Khun Kosol Lertsakdamrongkul
2554-714  คุณ ไกร ไกรณรงค์  Khun Krai Krainarong
2558-1033  คุณ ไกรฤกษ์ รักแจ้ง  Khun Krairerk Rakjang
2559-1173  คุณ ไกรสีห์ สุวรรณบท  Khun krisiha Suwannabut
2550-241  คุณ ไกวัล สุรภักดี  Khun Kaival Surapakdi
2562-1638  คุณ ขจรเกียรติ สุวาณิชย์กุล  Khun Khajohnkiat Suwanichkul
2559-1187  คุณ ขนิษฐา สุขเจริญ  Khun Kanittha Sookcharoen
2553-650  คุณ ขวัญชัย เลาหวิรภาพ  Khun Quanchai Laohaviraphab
2558-1030  คุณ คงฟ้า จินดาบรรเจิด  Khun Kongfa Jindabanjerd
2555-752  คุณ คงวุฒิ เสตะสุนทร  Khun Kongwut Setasuntorn
2552-508  คุณ คณิทธิ์ วิทยพิบูลย์  Khun Kanit Wittayapibul
2562-1634  คุณ คทา โภคสมบัติ  Khun Katha Pokesombat
2562-1616  คุณ คธาวุฒิ นาคะเกศ  Khun Katavut Nakakes
2552-573  คุณ คนึง จินตานนท์  Khun Kanung Jintanont
2554-701  คุณ คนึงนิตย์ มิ่งพิศุทธิ์พล  Khun Khanuengnit Mingpisutpon
2561-1396  คุณ คมสัน ธรรมวรรธนะ  Khun Komson Thammawattana
2550-208  คุณ คมสัน มัตยะสุวรรณ  Khun Khomson Mattayasuwan
2557-964  คุณ คมสันต์ สื่อประเสริฐสุข  Khun Komsan Sueprasertsuk
2550-184  คุณ คุณาสิน สุรินยา  Khun Kunasin Surinya
2559-1182  คุณ เครือวัลย์ สุธีรชัย  Khun Kruaval Suteerachai
2552-558  คุณ เครือวัลย์ หอมจันทร์  Khun Kruawan Homchan
2557-868  คุณ แคทลียา ตั้งเดชสัมฤทธิ์  Khun Kattareeya Tangdechsamrit
2552-604  อาจารย์ แคล้ว ทองสม  Khun Klayo Thongsom
2550-342  คุณ จงรักษ์ ทัดเทศ  Khun Jongrack Thadthed
2552-549  คุณ จงสุข รัตนทายะ  Khun Jongsook Ratanataya
2549-012  คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ  Khun Jaturong Thanapura
2549-12  คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ  Khun Jaturong Thanapura
2551-416  คุณ จรรยงค์ พะลัง  Khun Junyong Palang
2549-069  คุณ จริยา พิมลไพบูลย์  Khun Jariya Pimonpaiboon
2552-557  คุณ จักรกฤช ไฮดอน  Khun Jakkrit Hydon
2562-1630  คุณ จักรพงษ์ แสงเพชร  Khun Jakapong Sangpetch
2557-944  คุณ จักรพล เทียนบุญส่ง  Khun Chakapol Tienboonsong
2557-896  คุณ จักรพันธ์ ศิริทรัพย์  Khun Jakaphan Sirisap
2556-780  คุณ จักรวัฒน์ ปกรณ์เจริญวงศ์  Khun Jakrawat Pakorncharoenwong
2552-598  คุณ จักราวุธ เปรมกมล  Khun Chakrawut Premkamol
2552-614  คุณ จักริน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  Khun jakrin senevong na ayutdhaya
2550-151  คุณ จักรินทร์ กิตติสุภาพ  Khun Jakkarin Kittisupap
2552-500  คุณ จักรินทร์ พรมปราการ  Khun Jukrin Promprakarn
2549-075  คุณ จัตุรงค์ จันทร์ธนวงศ์  Khun Jaturong Janthanawong
2550-357  คุณ จันทนา ท่วมสุข  Khun Chandhana Tuamsook
2550-332  คุณ จันทร์จิรา มะลิต้น  Khun Chanjira Maliton
2550-347  คุณ จันทร์จิรา สถิตย์เสมากุล  Khun Janjira Satitsemakul
2552-574  คุณ จันทร์ทร จะแจ้ง  Khun Janthorn Jajang
2555-758  คุณ จันทราทิพย์ พานาดา  Khun Jantratip Panada
2550-090  คุณ จันทิมา จะแจ้ง  Khun Jantima Jajang
2551-485  คุณ จันทิมา พัฒทางกูร  Khun Jantima Pattatanggoon
2552-576  คุณ จันทิรา สระทองเขียว  Khun Jantira Srathongkiew
2549-022  คุณ จามร ทรงสวัสดิ์วงศ์  Khun Jamorn Chongsawat
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่