Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      16/12/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 2186 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2550-199  คุณ ก้อง รุ่งสว่าง  Khun Gong Rungsawang
2562-1649  คุณ ก้องณกุล กุลชญากรณิศ  Khun Kongnakul Kulchayakornranit
2557-876  คุณ กัญจนะ ธนธัญนนท์  Khun Kanchana Tanatanyanon
2561-1510  คุณ กัญญมล แก้วพิศดาร  Khun Kanyamol Kaewpisadarn
2550-276  คุณ กัญญา ผักกระโทก  Khun Kanya Phakkratook
2557-960  คุณ กัญญาภัค สำราญใจ  Khun Kunyapak Sumranjai
2559-1101  คุณ กัญญารัตน์ ชิระวานิชผล  Khun Kanyarat Chirawanichphon
2559-1128  คุณ กัญญารัตน์ อินทร์แก้ว  Khun Kanyarat Inntarakaew
2558-994  คุณ กัญปวิมนท์ ศิรชัยธนานนท์  Khun Kanpharimon Sirachaithananon
2557-873  คุณ กันยารัตน์ กาวิยะ  Khun Kanyarat Kawiya
2550-345  คุณ กัมป์พนธ์ สุวรรณรัตน์  Khun Kampon Suwannarat
2557-879  คุณ กัลป์ หอพรสิริ  Khun Kan Horpornsiri
2560-1374  คุณ กัลยพัลญ์ บูรณารมย์  Khun Kalayapan Buranarom
2559-1190  คุณ กัลย์วีร์ นิ่มสุวรรณ  Khun Kanlawee Nimsuwan
2554-676  คุณ กัลศิริ อินทรภูวศักดิ์  Khun Kansiri Inthraphuvasak
2562-1553  คุณ กานต์ ธัญญานุวัติ  Khun Karn Thanyanuwat
2559-1090  คุณ กานต์ พิทักษ์ธำรง  Khun Karn Pitakthamrong
2558-985  คุณ กานต์ เพิ่มพงศ์พันธ์  Khun Karn Permpongpanth
2550-142  คุณ กำจรเดช ศรีสนั่น  Khun Kamjorndech Srisanan
2559-1178  คุณ กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์  Khun Kingpai Koosakulnirund
2550-320  คุณ กิตตติคุณ วงเศรษฐการกิจ  Khun Kittatikun Wongsetthakarnkit
2557-953  คุณ กิตติ แก้วประสิทธิ์  Khun Kitti Kaewprasit
2559-1112  คุณ กิตติ เพชรดารา  Khun Kitti Phetdara
2550-336  คุณ กิตติ รัตนพงษ์มณี  Khun Kitti Rattanapongmanee
2562-1615  คุณ กิตติกา จาตุรันต์รังสี  Khun Kittika Jaturanrangsri
2555-759  คุณ กิตติพงศ์ ผลประยูร  Khun Kittipong Polprayoon
2552-564  คุณ กิตติพงษ์ วิภววาณิชย์  Khun Kittiphong Vipavawanich
2559-1164  คุณ กิตติพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง  Khun Kitipanr Lorwichianrung
2549-083  คุณ กิตติเมตต์ ตติยกวี  Khun Kittimet Tatiyakavee
2560-1290  คุณ กิตติยพรรณ สิงห์สัมพันธ์  Khun Kittiyapan Singsampan
2551-438  คุณ กิตติระวี สันติมิตร  Khun Kitravee Suntimit
2557-945  คุณ กิตติวิชช ไกรสุวรรณสาร  Khun kittivith Kaisuwanasan
2550-145  คุณ กิตติศักดิ์ ชำนาญช่าง  Khun Kittisak Chamnanchang
2560-1380  คุณ กิตติศักดิ์ พัฒนณรงค์กรณ์  Khun Kittisak Pattanarongkorn
2560-1360  คุณ กิตติศักดิ์ ศิริมานะกุล  Khun Kittisak Sirimanakul
2550-278  คุณ กิติรัตน์ อังสนันท์สุข  Khun Kitirat Angsanunsuk
2552-603  คุณ กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์  Khun Kitisak Jampahipphong
2562-1660  คุณ กุณชญา ตริวณิชย์  Khun Kunchaya Triwanit
2550-353  คุณ กุลนภา บุญรัตน์  Khun Kulnapha Boonyarat
2554-675  คุณ กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์  Khun Kunphakson Punnapakpasit
2562-1577  คุณ กุลภัสสร ปั้นศักดิ์  Khun kULLAPASSORN PUNSAK
2553-618  คุณ กุลลดา วิเศษประทับ  Khun Gullada Wisetpratup
2551-420  คุณ กุศลิน ธรรมเจริญกิจ  Khun Kusalin Thammacharoenkit
2558-997  คุณ เกรียงไกร จิรกุลพรชัย  Khun Kriengkrai Jirakulpronchai
2553-654  คุณ เกรียงศักดิ์ สิทธิวณิชย์  Khun Kriengsak Sitthiwanit
2552-499  คุณ เกวลิน สุวรรณศิริ  Khun Kewalin Suwansiri
2559-1097  คุณ เกศราพร พัฒนาพรชัย  Khun Ketsaraporn Pattanapornchai
2559-1118  คุณ เกศินี วัฒนะวีระชัย  Khun Kesinee Wattanaweerachai
2550-246  คุณ เกษม นิธีจันทร์  Khun Kasem Nitheechan
2549-024  คุณ เกียรติกรณ์ สิทธิสมบูรณ์  Khun Kiettikorn Sitthisomboon
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่