Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      20/06/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 7745 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2559/1178  คุณ กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์  Khun Kingpai Koosakulnirund
2550/320  คุณ กิตตติคุณ วงเศรษฐการกิจ  Khun Kittatikun Wongsetthakarnkit
2557/953  คุณ กิตติ แก้วประสิทธิ์  Khun Kitti Kaewprasit
2559/1112  คุณ กิตติ เพชรดารา  Khun Kitti Phetdara
2550/336  คุณ กิตติ รัตนพงษ์มณี  Khun Kitti Rattanapongmanee
2555/759  คุณ กิตติพงศ์ ผลประยูร  Khun Kittipong Polprayoon
2552/564  คุณ กิตติพงษ์ วิภววาณิชย์  Khun Kittiphong Vipavawanich
2559/1164  คุณ กิตติพันธ์ หล่อวิเชียรรุ่ง  Khun Kitipanr Lorwichianrung
2549/083  คุณ กิตติเมตต์ ตติยกวี  Khun Kittimet Tatiyakavee
2560/1290  คุณ กิตติยพรรณ สิงห์สัมพันธ์  Khun Kittiyapan Singsampan
2551/438  คุณ กิตติระวี สันติมิตร  Khun Kitravee Suntimit
2557/945  คุณ กิตติวิชช ไกรสุวรรณสาร  Khun kittivith Kaisuwanasan
2550/145  คุณ กิตติศักดิ์ ชำนาญช่าง  Khun Kittisak Chamnanchang
2550/278  คุณ กิติรัตน์ อังสนันท์สุข  Khun Kitirat Angsanunsuk
2552/603  คุณ กิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์  Khun Kitisak Jampahipphong
2550/353  คุณ กุลนภา บุญรัตน์  Khun Kulnapha Boonyarat
2554/675  คุณ กุลภัคศรณ์ ปุณณภัคพสิษฐ์  Khun Kunphakson Punnapakpasit
2553/618  คุณ กุลลดา วิเศษประทับ  Khun Gullada Wisetpratup
2551/420  คุณ กุศลิน ธรรมเจริญกิจ  Khun Kusalin Thammacharoenkit
2558/997  คุณ เกรียงไกร จิรกุลพรชัย  Khun Kriengkrai Jirakulpronchai
2553/654  คุณ เกรียงศักดิ์ สิทธิวณิชย์  Khun Kriengsak Sitthiwanit
2552/499  คุณ เกวลิน สุวรรณศิริ  Khun Kewalin Suwansiri
2559/1097  คุณ เกศราพร พัฒนาพรชัย  Khun Ketsaraporn Pattanapornchai
2559/1118  คุณ เกศินี วัฒนะวีระชัย  Khun Kesinee Wattanaweerachai
2550/246  คุณ เกษม นิธีจันทร์  Khun Kasem Nitheechan
2549/024  คุณ เกียรติกรณ์ สิทธิสมบูรณ์  Khun Kiettikorn Sitthisomboon
2559/1194  คุณ แก้วเก้า เผอิญโชค  Khun Kaewkao Phaoenchoke
2552/510  คุณ โกศล เลิศศักดิ์ดำรงกุล  Khun Kosol Lertsakdamrongkul
2554/714  คุณ ไกร ไกรณรงค์  Khun Krai Krainarong
2558/1033  คุณ ไกรฤกษ์ รักแจ้ง  Khun Krairerk Rakjang
2559/1173  คุณ ไกรสีห์ สุวรรณบท  Khun krisiha Suwannabut
2550/241  คุณ ไกวัล สุรภักดี  Khun Kaival Surapakdi
2559/1187  คุณ ขนิษฐา สุขเจริญ  Khun Kanittha Sookcharoen
2553/650  คุณ ขวัญชัย เลาหวิรภาพ  Khun Quanchai Laohaviraphab
2558/1030  คุณ คงฟ้า จินดาบรรเจิด  Khun Kongfa Jindabanjerd
2555/752  คุณ คงวุฒิ เสตะสุนทร  Khun Kongwut Setasuntorn
2552/508  คุณ คณิทธิ์ วิทยพิบูลย์  Khun Kanit Wittayapibul
2552/573  คุณ คนึง จินตานนท์  Khun Kanung Jintanont
2554/701  คุณ คนึงนิตย์ มิ่งพิศุทธิ์พล  Khun Khanuengnit Mingpisutpon
2550/208  คุณ คมสัน มัตยะสุวรรณ  Khun Khomson Mattayasuwan
2557/964  คุณ คมสันต์ สื่อประเสริฐสุข  Khun Komsan Sueprasertsuk
2550/184  คุณ คุณาสิน สุรินยา  Khun Kunasin Surinya
2559/1182  คุณ เครือวัลย์ สุธีรชัย  Khun Kruaval Suteerachai
2552/558  คุณ เครือวัลย์ หอมจันทร์  Khun Kruawan Homchan
2557/868  คุณ แคทลียา ตั้งเดชสัมฤทธิ์  Khun Kattareeya Tangdechsamrit
2552/604  อาจารย์ แคล้ว ทองสม  Khun Klayo Thongsom
2550/342  คุณ จงรักษ์ ทัดเทศ  Khun Jongrack Thadthed
2552/549  คุณ จงสุข รัตนทายะ  Khun Jongsook Ratanataya
2549/012  คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ  Khun Jaturong Thanapura
2549/12  คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ  Khun Jaturong Thanapura
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่