Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      22/01/2563


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 0872 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2558-1037  คุณ CHANON SAKDHIVAT  Khun CHANON SAKDHIVAT
2562-1549  Mr. Eran Milo  Mr. Eran Milo
2560-1274  Mr. Gregory W Carlson  Mr. Gregory W Carlson
2561-1461  Mr. JIAXU CHEN  Mr. JIAXU CHEN
2561-1462  คุณ Kangnuo Fang  Khun Kangnuo Fang
2556-842  Mr. Mark Andrew Welch  Mr. Mark Andrew Welch
2555-729  คุณ Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya  Khun Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya
2557-956  คุณ Rebecca Tsai  Khun Rebecca Tsai
2556-841  Mr. Robert Watson  Mr. Robert Watson
2557-887  คุณ กณภัทร สุขมาก  Khun Kanapat Sookmark
2550-280  คุณ กนกพร เทพผดุงพร (กรณัฏฐ์)  Khun Kanokporn Thaeppadungporn
2559-1197  คุณ กนกพร มั่นอนันต์ทรัพย์  Khun Kanokporn Man-anansap
2549-006  คุณ กนกภรณ์ บุญเถื่อน  Khun Kanonporn Boontaun
2550-117  คุณ กนกวรรณ บำเรอวงษ์  Khun Kanokwan Bum-ror-wong
2561-1444  คุณ กนิษฐา ต้นโพธิ์ทอง  Khun Kanidtha Tonpothong
2562-1632  คุณ กมล เพชรศศิธร  Khun Kamol Petchsasithon
2560-1364  คุณ กมล ลิมธัญญกุล  Khun Kamol Limtanyakul
2554-698  คุณ กมลทิพย์ ปิ่นนิล  Khun Kamonthip Pinnin
2556-836  คุณ กมลพร มณีรักษ์  Khun Kamonporn Maneerak
2562-1564  คุณ กมลพรรณ สุวรรณทอง  Khun Kamonphan Suwanthong
2560-1325  คุณ กมลาภรณ์ ศิริศรชัย  Khun Komalaporn Sirisornchai
2551-437  คุณ กรกิต ชีวกิตติกุล  Khun Korakot Cheewakittikul
2557-917  คุณ กรธวัช ศตสุข  Khun Kornthawat Satasuk
2559-1123  คุณ กรรณิการ์ ทรงคำ  Khun Kannikar Songkum
2560-1384  คุณ กรรธิมา สาริกา  Khun Kuntima Sarika
2559-1148  คุณ กรวรรณ ชัยสว่างวงษ์  Khun Korawan Chaisawangwong
2557-968  คุณ กรวาราทัช การนาคาจุติภัทร  Khun Kornwarathach Karnnacajutipat
2557-951  คุณ กรศรัณย์ สุดสวงค์  Khun Kornsaran Sudswong
2560-1266  คุณ กรเอก ภาพิบูลสถาพร  Khun Kornake Paphibulsathaporn
2550-113  คุณ กรัณย์ พิริยะพิทยา  Khun Karun Piriyapitaya
2550-232  คุณ กริช ว่องสันตติวานิช  Khun Krit Wongsantatiwanich
2561-1485  คุณ กฤช พรหมสุทธิ  Khun Kris Bhromsuthi
2551-389  คุณ กฤต บุญเจริญ  Khun Kritt Booncharoen
2561-1490  คุณ กฤต บุศยารักษ์  Khun Krit Busayarak
2561-1480  คุณ กฤต เพ็ชรวรุณ  Khun Krit Phetwarun
2562-1551  คุณ กฤต วิกรานตโนรส  Khun Krit Vigrantanoros
2558-1012  คุณ กฤษฎา ทวานนท์  Khun Gridsada Thavanon
2561-1498  คุณ กฤษฎางค์ พันธุมพงษ์  Khun Kritsadang Phanthumpong
2558-1026  คุณ กฤษฎิ์ภวิศ วงศ์สุวรรณเมธา  Khun Kritpawit Wongsuwanmetha
2560-1320  คุณ กฤษณ ไทยดำรงค์  Khun Kritsana Thaidamrong
2550-369  คุณ กฤษณนันท์ นันจรูญ  Khun Kitsananan Nunjaroon
2561-1525  คุณ กฤษณพน พงศาวกุล  Khun Gritsanaphon Phongsawakul
2550-121  คุณ กฤษณะ เพชรพลอย  Khun Kritsana Pechploi
2561-1482  คุณ กฤษดา สกุลลีลากร  Khun Kritsada Sakulleelakorn
2550-296  คุณ กวินธร พิเสฎฐศลาศัย  Khun Kawinthorn Pisetsalasai
2557-965  คุณ กวินพัทธ์ วราโรจน์ภัคสกุล  Khun Kawinpat Wararodphaksakul
2551-483  คุณ กวีพจน์ วรยิ่งยง  Khun Kaweepoj Worayingyong
2559-1145  คุณ กษมา เอี่ยมสอาด  Khun Kasama Eiamsa-Ard
2550-288  คุณ กษิเดช นิตย์โชติ  Khun Kasidech Nitchoti
2551-396  คุณ กสิณา ธรรมสุวรรณ  Khun Kasina Thammasuwan
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่