Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกสถานที่มูลนิธิฯ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
  2. ดาวน์โหลดเอกสารเสวนารายเดือนย้อนหลังได้ คลิกดาวน์โหลด
  3. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี คลิกดาวน์โหลด
  4. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  5. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ เพิ่มเพื่อน Line คลิก หรืออีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      17/06/2567


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 Email:  
Line ID(ถัามี):
 FB(ถัามี):  
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
แนบสลิปโอนเงิน:
ยืนยัน: 7795 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย


- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
เพิ่มเพื่อน Line คลิก E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล
2566-2071  Bastien Wissmanns
2558-1037  CHANON SAKDHIVAT
2562-1549  Eran Milo
2560-1274  Gregory W Carlson
2561-1461  JIAXU CHEN
2561-1462  Kangnuo Fang
2565-2001  Ken Khorana
2556-842  Mark Andrew Welch
2564-1899  Mbonge Brian Makai
2555-729  Pinyapat kanechorn Na Ayuthaya
2557-956  Rebecca Tsai
2556-841  Robert Watson
2566-2064  กชชนกช์ วังศพ่าห์
2567-2122  กชพร ปัญญาพัฒนภัค
2557-887  กณภัทร สุขมาก
2559-1197  กนกพร มั่นอนันต์ทรัพย์
2550-280  กนกพร เทพผดุงพร
2566-2083  กนกวดี จับแก้วรัตนกูล
2563-1866  กนกวรรณ ด่านถาวรสุริยะ
2566-2036  กนกวรรณ ศิริโภคทรัพย์กุล
2565-1963  กนกวรรณ แต้ไพบูลย์
2561-1444  กนิษฐา ต้นโพธิ์ทอง
2560-1364  กมล ลิมธัญญกุล
2562-1632  กมล เพชรศศิธร
2556-836  กมลพร มณีรักษ์
2562-1564  กมลพรรณ สุวรรณทอง
2565-1996  กมลภัทร แสวงกิจ
2560-1325  กมลาภรณ์ ศิริศรชัย
2566-2030  กรกช อรรถสกุลชัย
2551-437  กรกิต ชีวกิตติกุล
2557-917  กรธวัช ศตสุข
2563-1811  กรรณภัทร ทัตตานนท์
2559-1123  กรรณิการ์ ทรงคำ
2560-1384  กรรธิมา สาริกา
2559-1148  กรวรรณ ชัยสง่าพงษ์
2557-968  กรวาราทัช การนาคาจุติภัทร
2557-951  กรศรัณย์ สุดสวงค์
2550-232  กริช ว่องสันตติวนิช
2560-1266  กรเอก ภาพิบูลสถาพร
2566-2082  กรเอก เจริญพันธ์
2561-1485  กฤช พรหมสุทธิ
2551-389  กฤต บุญเจริญ
2561-1490  กฤต บุศยารักษ์
2562-1551  กฤต วิกรานตโนรส
2561-1480  กฤต เพ็ชรวรุณ
2562-1702  กฤษฎา ณรงค์ฤทธิ์
2558-1012  กฤษฎา ทวานนท์
2561-1498  กฤษฎางค์ พันธุมพงษ์
2558-1026  กฤษฎิ์ภวิศ วงศ์สุวรรณเมธา
2551-486  กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่