Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 706 คน
ลู่ทางเรียนต่อด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับปริญญาโท-เอก
ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,958 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2547 หน้า 45-46
ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1,959 วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2547 หน้า 37,42

อาจารย์อติณัช ชาญบรรยง (info@trebs.ac.th)
รองผู้อำนวยการ โรงรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th)

          ในปัจจุบันเมืองไทยเราก็มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโทด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่หากท่านใดสนใจไปเรียนต่อตรี-โท-เอกอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อให้ได้ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์ที่ซับซ้อนกว่าในประเทศไทย ทั่วโลกยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกเปิดสอนอยู่มากมาย

สถาบันการศึกษาในเอเซีย
          กลุ่มแรกที่ขอแนะนำก็คือ มหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเซียใกล้ประเทศไทย ซึ่งล้วนเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังได้รับการรับรองอย่างกว้างขวาง ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรอบรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง ๆ ที่สำคัญภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ก็ ใกล้เคียงกับประเทศไทย นำความรู้มาปรับใช้ได้ง่าย

          มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(www.rst.nus.edu.sg) มีหลักสูตรปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ เรียน full time 1 ปี จบ ค่าเล่าเรียนเพียง 124,000 บาทตลอดหลักสูตร หรือถ้าลงทะเบียนแบบ part-time ใช้เวลา 1.5 ปี (ไม่เกิน 3 ปี) ใช้เงินเพียง 93,000 บาท ตลอดหลักสูตรเท่านั้น แถมยังอาจได้ทำงานประเทืองปัญญาช่วยอาจารย์ นอกจากนี้ยังสามารถขอทุนเรียนฟรีด้วย เป็นทุนสำหรับนักศึกษาในอาเซียนโดยเฉพาะ (มีโอกาสได้ทุนสูง) และถึงแม้ไม่ได้รับทุน ก็ใช้เงินเพียง 324,000 บาท ก็จบหลักสูตรแล้ว (ค่าเล่าเรียน 124,000 บาท + ค่ากินอยู่ 8 เดือนในสิงคโปร์ เดือนละ 25,000 บาท - อีก 4 เดือนกลับมาทำวิจัย) หรือไม่เช่นนั้น ก็เดินทางไป-กลับ กทม.-สิงคโปร์ ทุกสัปดาห์ก็ยังไหว!!

          มหาวิทยาลัยมาลายา (www.um.edu.my/FAB/Programs.htm#9) หลักสูตรปริญญาโทของที่นี่ในคณะ Faculty of Built Environment) เรียนจบภายใน 1 ปี ค่าเรียนเพียง 71,000 บาท!! เป็น Master of Science (Real Estate) by research. สมัครเรียนช่วงไหนก็ได้ เพราะเป็นการทำ research มีอาจารย์คอยแนะนำ ปีหนึ่งมี 2 เทอมเท่านั้น มหาวิทยาลัยนี้แม้เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรา แต่เขามีวิทยาการทางด้านนี้นานแล้ว สะสมประสบการณ์มากมาย เรียนแล้วมีศักดิ์ศรีระดับนานาชาติเหมือนกัน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (www.fksg.utm.my/postgraduate.htm) หลักสูตรปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ จัดสอนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี มีทั้งการสอนในลักษณะเรียนในห้องเรียน ทำวิจัย และแบบผสมผสาน สอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ใช่ภาษามาลายู) ที่สำคัญมีเรียนถึงระดับปริญญาเอกด้านอสังหาริมทรัพย์เสียด้วย อาจารย์ที่นี่ส่วนมากจบมาจากอังกฤษ

          มหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค (www.polyu.edu.hk) ที่ฮ่องกงถือเป็นหนึ่งในสุดยอดด้านการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์หลายคนก็เคยมาเมืองไทย หลักสูตรปริญญาโทที่นี่มีทั้ง M.Sc. in International Real Estate and Construction and Real Estate ส่วนใหญ่สอนในช่วงสุดสัปดาห์ ๆ ละ 30 ชั่วโมง (บินไปเรียนทุกสัปดาห์ได้เลยเช่นกัน!!) ค่าเรียน 231,000 บาท ส่วนอาจารย์คนสอนก็มีทั้งฝรั่งและจีนฮ่องกง

          มหาวิทยาลัยฮ่องกง (http://hkusury2.hku.hk/master.html) เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับการรับรองจาก RICS เช่นในประเทศอื่นเหมือนกัน ที่สำคัญ เรียนปีเดียวก็จบแล้ว ที่ฮ่องกงนี้ดีมากอย่างหนึ่งก็คือ มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กว้างไกลกว่าประเทศไทยมาก ถ้าสนใจไปศึกษา อาจได้มีโอกาสดี ๆ ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน สำหรับค่าเรียนเป็นเงินเพียง 214,000 บาท (มีให้เขียน disertation ขนาดสั้นประมาณไม่เกิน 20,000 คำด้วย)

สถาบันการศึกษาในอเมริกา
          ในสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากมาย ปัญหาสำคัญก็คือ ค่าใช้จ่ายแพงมากนั่นเอง สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านนี้ได้แก่ เอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งมี Center for Real Estate ส่วนในนิวยอร์คมีสถาบันที่มีชื่อเสียงมากคือ New York University (NYU) ซึ่งก็มี Real Estate Institute และอีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งมีความเก่าแก่ด้านการสอนอสังหาริมทรัพย์และมีชื่อเสียงมาก

          มหาวิทยาลัยระดับสุดยอดก็ยังมี University of Pennsylvania ซึ่งเราอาจคุ้นเคยกับ the Wharton School (เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนี้) มหาวิทยาลัยนี้มีปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ รวมทั้ง Cornell University (ในขณะนี้ทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมีอาจารย์อเมริกันคนหนึ่งจบจากที่นี่ทางด้านผังเมือง) ส่วนด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักสูตร 2 ปี

          ด้าน MBA ได้แก่ Florida Atlantic University หลักสูตร 2 ปี Georgia State University (College of Business Administration Real Estate) สอนทั้งระดับปริญญาโทและเอก Johns Hopkins University (Division of Business and Management) โดยสอนในระดับ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตอสังหาริมทรัพย์ และ University of Florida ( Warrington Collge of Business Administration) ซึ่งมีถึงระดับปริญญาเอกโดยต้องไปลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้น

          ที่เป็นในเชิงการประเมินค่าทรัพย์สินได้แก่ University of Wisconsin - Madison (School of Business) และที่ Texas A and M University ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่างก็เปิดสอนด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดินเมืองโดยมอบวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และที่ Virginia Commonwealth University กับ University of Saint Thomas ก็เปิดสอนเป็นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านประเมินค่าทรัพย์สิน เช่นกัน

          และที่เป็นในเชิงการพัฒนาที่ดินโดยตรงได้แก่ University of Southern California และ University of Texas at Arlington (ปริญญาโทด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) สำหรับทางด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยที่เน้นทางด้านนี้ ได้แก่ University of Denver (ปริญญาโทที่เน้นด้านการจัดการงานก่อสร้าง) Webster University ที่เมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิสซูรี่

สถาบันการศึกษาในอังกฤษ
          ว่ากันว่าความแตกต่างระหว่างอเมริกันและอังกฤษก็คือ อเมริกันมุ่งเน้นด้านวิชาการ การวิเคราะห์อย่างกว้างขวางมากกว่าอังกฤษ โดยเฉพาะในด้านของตัวเลขต่าง ๆ
          City University, London เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงลอนดอน สอนระดับปริญญาโทด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน, การจัดการทรัพย์สินและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยอีกแห่งในกรุงลอนดอนก็คือ South Bank University, London (Faculties of Built Environment) ซึ่งเปิดการสอนในทางด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านอสังหาริมทรัพย์ (เน้น Asset Management)

          บางแห่งมุ่งเน้นควาามรู้ในภูมิภาคเช่น Kingston University สอนปริญญาโทด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะ ทั้งนี้สังกัด Faculty of Design, European Real Estate Studies ส่วนใครที่อยากเรียนอสังหาริมทรัพย์ในเอเซียอาคเนย์ ไปเรียนได้ที่ University of Portsmouth (Dept of Land & Construction Management) แต่ก็ยังสอนในสาขานโยบาย การลงทุนและการศึกษาอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

          Oxford Brookes University เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในระดับปริญญาโทโดยถือเป็นหนึ่งในสาขาของ MBA. ส่วนที่จะได้ M.A. (Master of Art) ก็คือ University of the West of England, Bristol ทั้งนี้สอนภายใน Faculty of the Built Environment

          ระดับปริญญาเอกมีที่ University of Reading (Department of Construction Management and Engineering) ซึ่งคงเป็นเพราะมีศาสตราจารย์ดังคือ Prof. Neil Crosby อย่างไรก็ตามที่นี่ยังสอนระดับปริญญาโทด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน

ภาคพื้นยุโรปก็มีศึกษาอสังหาริมทรัพย์ 
          เราอาจคุ้นเคยกับอังกฤษ แต่ในภาคพื้นยุโรปมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่น่าสนใจเช่นกัน และยังมักจะมีทุนให้เรียนฟรี ต่างจากอังกฤษที่หวังค่าเรียนจากนักศึกษาเป็นหลัก ที่สำคัญในยุโรปก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษ จึงน่าสนใจมากเช่นกัน

          แห่งแรกที่ขอแนะนำก็คือ Swedish School of Economics and Business Administration ซึ่งอยู่ประเทศฟินแลนด์ โดยสอนระดับปริญญาโท (M.A.) ด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์ ส่วนที่สวีเดนก็มี KTH Royal Institute of Technology ใน Department of Infrastructure นอกจากนี้ยังมีสถาบันที่น่าสนใจในเนเธอร์แลนด์ (IHS) เยอรมนี และเบลเยียม (Katholieke Universiteit Leuven)

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
          ออสเตรเลียก็ใกล้บ้านเรา ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าไปยุโรป-อเมริกา อากาศก็ดี จึงน่าสนใจอีกเช่นกัน ในกรณีของนครซิดนีย์ได้แก่ University of New South Wales, University of Western Sydney, University of Technology, Sydney เป็นต้น

          ในนครอื่น ๆ อาจจะกระจัดกระจายเช่น ควีนส์แลนด์ มี University of Queensland, อดีเลท มี University of South Australia, เพิร์ท มี Curtin Univerisity และเมลเบอร์นมี RMIT (ส่วน Monash และ University of Melbourne อาจมีโปรแกรมที่ไม่แพร่หลายนัก)

          และในนิวซีแลนด์ เกาะเหนือก็ได้แก่ University of Auckland และ Massey University ส่วนเกาะใต้ก็มี Lincoln University ใกล้เมืองไครส์เชิร์ช

เรียนมารับใช้ชาติ
          ขอส่งท้ายด้วการยกพระบรมราโชวาทของในหลวงเรื่องความสำคัญของการศึกษา "ผลอันพึงประสงค์ของการศึกษา กล่าวโดยสั้นแต่โดยเนื้อแท้มีสองสถาน สถานหนึ่งคือ ความรู้แจ้งในวิทยาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนำไปทำกิจการงาน สร้างตัว สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บ้านเมือง แก่ส่วนรวมและแก่มนุษยชาติ อีกสถานหนึ่งได้แก่ ความคิดจิตใจ ที่ฝึกฝน กล่อมเกลาแล้วอย่างถูกต้องให้คล่องแคล่วและสุจริตยุติธรรม" (www.webroon.com/~webok/services&community/His%20Majesty%20the%20King.html#4)

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่