Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 573 คน
     ตาดูดาว เท้าติดดิน
กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 หน้า 11

ดร.โสภณ พรโชคชัย
sopon@thaiappraisal.org www.facebook.com/dr.sopon

          บทความนี้ถูกเปลี่ยนมาออกในวันแม่แห่งชาติพอดี ผมจึงขอถือโอกาสนี้กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรา “ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคล ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สถิตเป็น “พระแม่” มิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบชั่วนิรันดร์กาล"
          ในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดิน นายแบงค์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ผู้บริหารทรัพย์สิน ช่างสำรวจ ช่างรังวัด ฯลฯ ล้วนควรไปศึกษาดูงานต่างประเทศบ้าง เพื่อให้สามารถมองปัญหาได้กว้างขวาง เพิ่มวิสัยทัศน์ สร้างเครือข่าย และเพิ่มโอกาสการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต
          ผมจึงขอเชิญชวนท่านไปร่วมงานประชุมนานาชาติต่าง ๆ ตามอัธยาศัยดังนี้:
          25-28 สิงหาคม 2556 นครแกรนด์เรพิดส์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา งานประชุมนานาชาติเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคม Internaitonal Association of Assessing Officers ซึ่งผมเป็นผู้แทนในประเทศไทย งานประชุมนี้ เหมาะสำหรับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในงานมีการประชุมทางวิชาการ ผมพาคณะเดินทางไปดูงานเป็นระยะ ๆ และในครั้งนี้ยังจะไปนำเสนอบทความทางวิชาการอีกด้วย
          8-10 ตุลาคม 2556 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ งาน CityScape ซึ่งเป็นงานนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ในงานนี้ยังมีงานสัมมนาใหญ่ ๆ เช่น งานประชุมอสังหาริมทรัพย์โลก (the 12th annual Global Real Estate Summit) งานประชุมที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (MENA Mortgage and Affordable Housing Congress) และงานอนาคตของนคร (Future Cities Conference) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 25,000 คนต่อปี แม้ในระยะหลังจะซบเซาลงบ้าง ถือเป็นงานที่น่าสนใจ ยผมก็เคยพาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์และเข้าร่วมงานนี้ด้วย
          19-22 มกราคม 2557 ณ นครไครส์เชิร์ช นิวซีแลนด์ งานประชุมวิชาการอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 20 จัดขึ้นทุกปี โดยสถาบันการศึกษาทางด้านนี้ร่วมกันจัดขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2547 ผมเคยร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานนี้ขึ้นในกรุงเทพมหานคร สำหรับท่านที่สนใจงานวิชาการ และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแง่มุมต่าง ๆ ก็สามารถร่วมงานนี้ได้
          11-14 มีนาคม 2557 เมืองคานส์ ฝรั่งเศส งานนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ MIPIM งานนี้ถือเป็นงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจ จัดเป็นประจำ ณ เมืองนี้ ผมเองได้มีโอกาสไปร่วมงานหลายหน พื้นที่จัดงานกว้างใหญ่ถึงขนาดว่าหากเราเดินดูงานบูธละ 15 นาที อาจต้องใช้เวลา 3 วันจึงจะดูจนจบ เพราะมีความหลากหลายมาก สินคาอสังหาริมทรัพย์จากทุกมุมโลกไปเปิดขายกันที่นี่ คนร่วมงานประมาณ 30,000 คน
          17-22 พฤษภาคม 2557 ณ นครรัฐลักเซ็มเบอร์ก งานประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI สมาคมนี้มีสมาชิกมากที่สุดในโลก มีการประชุมประจำปีโดยในปี 2557 จะเป็นการประชุมครั้งที่ 65 ในงานมีกิจกรรมวิชาการหลายอย่าง นิทรรศการ และการติดต่อสัมพันธ์กันทางธุรกิจ โดยมีทั้งนักพัฒนาที่ดิน นายหน้า และนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าอื่น ปีหนึ่ง ๆ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน เมื่อปี พ.ศ.2549 ผมเคยเป็นประธานจัดในครั้งที่ FIABCI มาประชุมใหญ่ที่ประเทศไทย
          16-21 มิถุนายน 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ งานประชุม FIG (ชื่อย่อภาษาฝรั่งเศส หรือสมาคมนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ) ครั้งที่ 25 ประกอบด้วย ช่างรังวัด ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ผู้บริหารทรัพย์สิน โดยถือเป็นงานประชุมนักวิชาชีพที่ใหญ่และหลากหลายสาขาที่สุดในโลก ในครั้งหนึ่ง ๆ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คนจากทั่วโลก เป็นการประชุมนานาชาติที่ใช้เวลามากที่สุดงานหนึ่ง ในปีหน้านับเป็นโอกาสอันดี เพราะหมุนเวียนมาจัด ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใกล้ประเทศไทย ในขณะที่ปี 2556 นี้จัดที่ประเทศไนจีเรีย
          กลางเดือนกรกฎาคม 2557 นครโฮชิมินห์ซิตี้ เวียดนาม การประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน การประชุมนี้ จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่ง แม้ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า และนักบริหารทรัพย์สิน แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเช่นกัน ผมก็ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำเสนอผลวิจัยทุกปี และยังมีกิจกรรมดูงานและเชื่อมสัมพันธ์ เผื่อหากจะไปลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ก็จะสร้างเครือข่ายที่ดีโดยเริ่มจากที่นี่ได้
          นอกจากนี้ยังมีการประชุมเป็นระยะ ๆ ของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผมก็ได้รับเชิญไปบรรยายอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมของสมาคมใหญ่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ สมาคมการเงินเคหการ สมาคมนายหน้า สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน ตลอดจนการประชุมของกระทรวงการคลังประเทศต่าง ๆ การจัดสัมมนาของบริษัทจัดสัมมนานานาชาติ การประชุมประจำปีของสมาคมนักพัฒนาที่ดินในประเทศที่น่าสนใจ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ยิ่งหากบริษัทใดประสงค์จะไปปักหลักปักฐานในประเทศไทย ยิ่งควรเข้าหาสมาคมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศนั้น และในขณะนี้ประเทศที่กำลังเนื้อหอมได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พม่า และศรีลังกา เป็นต้น
          ยิ่งกว่านั้น ผมเองก็จัดการดูงานอสังหาริมทรัพย์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนทั่วไปเพื่อไปดูงานในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่รัสเซีย ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันออก สหรัฐอเมริกา เอเซียและอาเซียน โดยไม่ได้หวังกำไร แต่หวังเพียงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยในมูลนิธินี้ยังมีแหล่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสมาคมต่าง ๆ ทั่วโลก โปรดดูที่ www.thaiappraisal.org
          นักวิชาชีพ นักพัฒนา นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัยพ์ไทยต้องออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้นเพราะประเทศในอาเซียนกำลังจะเปิด โอกาสกำลังเข้าใกล้เรามาแล้วครับ

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่