Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 734 คน
CSR ที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต้องมี
สยามรัฐ วันที่ 27 ตุลาคม 2553 หน้า 17

ดร.โสภณ พรโชคชัย

          หลายคนงงว่า CSR เกี่ยวอะไรกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะคิดว่า CSR คือการให้ การช่วยเหลือสังคม ซึ่งอาจเหมือน ‘เหล้าเก่าในขวดใหม่’ แบบกิจกรรมแจกผ้าห่มของพวก ‘คุณหญิงคุณนาย’ แต่แท้จริงแล้ว CSR จะเป็นอาวุธในการสร้างแบรนด์ สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์
          CSR หรือ Corporate Social Responsibility คือะไร ก็คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ถือเป็นสิ่งที่วิสาหกิจที่มีอารยะพึงดำเนินการ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า ชุมชนโดยรอบและสังคมโดยรวม CSR ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยไม่ละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ดี (Soft Laws) และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
          CSR ตามหลักการของ United Nations Global Compact นั้นถือปฏิบัติใน 4 ด้านสำคัญคือ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติต่อลูกค้า บังเอิญว่า ผมเป็นผู้แทนของ United Nations Global Compact ในประเทศไทย ท่านที่ประสงค์จะให้บริษัทได้ชื่อว่ามี CSR ที่แท้ ก็สมัครเป็นสมาชิก โดยติดต่อผมในฐานะผู้ประสานงานในไทยได้นะครับ
          ที่ผ่านมา เรามักได้ข่าวบริษัทพัฒนาที่ดินบางแห่งโกงชาวบ้าน จนถึงขั้นฟ้องร้อง ออกข่าวให้เสียชื่อเสียงไปโดยไม่จำเป็น บางแห่งก็ดูแลชุมชนไม่ดี โจรชุกชุม คนก็อาจไม่กล้าไปซื้อ หรือบางแห่งก็ใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับลูกค้า หรือหลายแห่งก็ไม่ยอมทำตาม พรบ.คุ้มครองเงินดาวน์คู่สัญญา เพราะถือว่าเป็นกฎหมายแบบ ‘อาสาสมัคร’ คือจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้
          ดังนั้นในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของเราจึงยังไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร ถ้าเราทำธุรกิจโดยคุ้มครองผู้บริโภคหรือลูกค้าของเรา ลูกค้าของเราก็จะเกิดความมั่นใจในแบรนด์ของเรา เราก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด
          ด้วยเหตุนี้ บริษัทที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตแบบยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อมีการสร้างแบรนด์ที่ขายได้และน่าเชื่อถือ การทำ CSR จึงเป็นการสร้างแบรนด์ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การโฆษณาชวนเชื่อแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
          ผมจึงจะจัดงานใหญ่เรื่อง CSR ในการเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 97 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพฯ
          ผมเป็นผู้แทน UN Global Compact ในประเทศไทย กรรมการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้ดูแล CSR สำหรับประเทศไทย และเป็นกรรมการหอการค้าสาขาจรรบรรณ จึงตั้งใจจะจัดงานนี้ให้ทุกท่านในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ได้มาสร้างแบรนด์เพื่ออนาคตของวงการนี้จะได้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคยิ่งขึ้น
          งานนี้ผมขอเชิญแฟน ๆ สยามรัฐฟรี แต่กรุณาแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 26 ตุลาคม ศกนี้ที่ คุณปิยะดา โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 105 E-mail: info@thaiappraisal.org และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้อ่านคอลัมน์นี้จากสยามรัฐ จำกัดจำนวนแขกเพียง 50 ท่านแรกนะครับ และถ้าไม่แจ้งก่อนแล้วไปหน้างาน มูลนิธิคิดค่าบำรุง 750 บาท บริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ทางมูลนิธิจัดขื้น
          ท่านจะได้พบกับนางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานเปิดงาน กรณีศึกษา CSR ที่ทำได้จริง บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ โดยนายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. และผู้รู้สำคัญอื่นได้แก่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ จาก บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ดร.กนก อภิรดี อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย และนายสมปราชญ์ พลับแดง สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

          มาเติมเต็มความรู้ CSR ฟรีสำหรับแฟน ๆ ของสยามรัฐนะครับ

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่