Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 552 คน
เราจะรู้สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากทั่วโลกได้อย่างไร

ปัทมา จันทรานุกูล
รองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

        บางทีเราได้อ่านรายงานสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกจากบริษัทนายหน้าข้ามชาติ ก็ทึ่งและนึกชมเชยในความครอบคลุมของบริษัทเหล่านี้ แต่การเป็นนายหน้าก็มีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้นเราจึงควรจะไตร่ตรองในข้อมูลที่ได้รับให้จงหนักด้วย
        แล้วเราจะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากไหน? บทความนี้จึงจะนำเสนอถึงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ทันสมัย เพื่อให้เราได้ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริง และถึงแม้สถานการณ์ในส่วนอื่นของโลกจะไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนัก แต่เราก็ควรรู้ตามคติ "รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม"
        ประตูสำคัญบานหนึ่งก็คือ เว็บไซต์ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมีบทความจากต่างประเทศ เอกสารประกอบการสัมมนาจากทั่วโลก รวมทั้งวารสารมูลนิธิที่มีบทความดี ๆ จากผู้รู้ในหลายประเทศเขียนส่งมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งท่านสามารถ download ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
        ในเว็บของมูลนิธินี้ ท่านยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเทศ อาจกล่าวได้ว่าในเว็บของมูลนิธินี้ มีลิงค์ที่กว้างขวางที่สุดในโลกแล้ว!!
        หน่วยงานที่สามารถเชื่อมต่อไปดูข้อมูลสถานการณ์โลกประกอบด้วย:
        กลุ่มแรก เป็นหน่วยงานในแต่ละประเทศ เช่น สมาคมหรือองค์กรควบคุมวิชาชีพกึ่งรัฐในด้านอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ผู้บริหารทรัพย์สิน และอื่น ๆ
        หน่วยงานเหล่านี้ มีข้อมูลที่เราต้องการทราบในแต่ละประเทศอย่างจุใจ และโดยที่เป็นองค์กรที่เป็นกลาง ข้อมูลจึงเชื่อถือได้มาก
        บ้างก็มีวารสาร หรือข่าวสารส่งให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดส่งเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังสามารรถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบ "ล่าสุด" / "โดยตรง" อีกด้วย ในเว็บของมูลนิธิ มีหน่วยงานเหล่านี้อยู่หลายร้อยแห่ง
        กลุ่มที่สอง เป็นหน่วยงานหรือสมาคม สมาพันธ์ระดับภูมิภาค หรือนานาชาติ เช่น สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน สมาคมนายหน้านานาชาติ สมาคมอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์ในเอเซีย ยุโรป อาฟริกา อเมริกา และอื่น ๆ สมาคมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
        ในสมาคมเหล่านี้ ยิ่งมีข้อมูลให้หาได้มากมาย หลายแห่งยังได้ประมวลสถานการณ์ของแต่ละประเทศ ให้เห็นพร้อม ๆ กันด้วย เช่น FIABCI - สมาพันธ์อสังหาริมทรัพย์โลก ซึ่งทางมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินเป็นสมาชิกหลักในกรณีของประเทศไทย
        กลุ่มที่สามเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแบบสุดขลัง ซึ่งเป็นวารสารอ้างอิงที่นักเรียนปริญญาเอกทั้งหลายต้องเขียนให้สามารถตีพิมพ์ลงในวารสารเหล่านี้เพื่อให้มีสิทธิขอจบเป็นดอกเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังมีวารสารอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ สิ่งพิมพ์เหล่านี้ บ้างก็ต้องเสียค่าสมาชิกแสนแพง บ้างก็ซื้อเฉพาะบทความได้ และมีจำนวนไม่น้อยที่ใจดีให้ download ข้อมูลได้โดยไม่คิดมูลค่า
        นอกจากการดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แล้ว ปัจจุบันมีเวทีเปิดให้เข้าร่วมสัมมนามากมาย ทำให้ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้คนในระหว่างประเทศได้อย่างใกล้ชิด การประชุม-สัมมนาเหล่านี้จัดขึ้นทุกปี เช่น การประชุมสมาคมที่อยู่อาศัยอาเซียน การประชุมวิชาการอสังหาริมทรัพย์ภาคพื้นแปซิฟิค การประชุมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินโลก การประชุมอสังหาริมทรัพย์โลก ฯลฯ
        การพบปะแลกเปลี่ยนเหล่านี้จะทำให้เราได้รับ "first-hand information" ซึ่งทรงคุณค่า ดิฉันเคยได้รับการบอกเล่าที่เชื่อถือได้ว่า นักพัฒนาที่ดินรุ่นใหญ่และเก่ง ๆ หลายท่านปีหนึ่ง ๆ เดินทางไปดูงาน-สัมมนาบ่อยครั้ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทั่วโลก
        และด้วยอำนวจแห่งการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ทในโลกปัจจุบัน โลกแคบลงไปมากทีเดียว ทำให้ผู้คนสามารถรู้จักกันได้มากขึ้น หน่วยงานแทบทั้งหมดมีเว็บไซต์และโดยเฉพาะไปรษณีย์อีเล็กทรอนิคส์ของตนเองกันทั้งนั้น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างทันการณ์และกว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
        และด้วยเหตุนี้ข้อจำกัดในการติดต่อสัมพันธ์กันจึงลดลงอย่างมาก จากแต่เดิมที่เราจะรู้ข้อมูลเฉพาะจากนายหน้าข้ามชาติที่มีข้อได้เปรียบที่มีสาขาทั่วโลก ความได้เปรียบนี้ก็อาจเปลี่ยนเป็นภาระก็ได้ เพราะการมีสาขา มีบุคลากรมาก ทำให้ต้นทุนสูงโดยใช่เหตุ
        ในอนาคตความร่วมมือระหว่างบริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ จะมีมากขึ้นในลักษณะของระบบเครือข่าย จะมีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเชื่อมโยงเป็นสายใยมากกว่าการที่บริษัทเดียวขยายสาขาไปทั่วโลก
        และในที่สุด ก็จะมีความร่วมมือกันมากขึ้นในหมู่นักวิชาชีพ จะทำให้นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลาง-เล็กหรือ SME ที่มีอยู่จำนวนมหาศาลในแต่ละประเทศ ได้มีการพัฒนาอย่างแท้จริง เพราะเงื่อนไขที่สามารถศึกษาเปรียบเทียบจากกันและกันได้สะดวก
        และเมื่อนั้นวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีมาตรฐาน เป็นหลักประกันที่ดีสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่