Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 561 คน
อสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสแรกปี 2550 อยู่หรือไป?
พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร KK Real Estate Movement ปีที่ 1 กรกฏาคม - กันยายน  2550 หน้า 3, 4, 5

อ.วสันต์ คงจันทร์ <1>
กรรมการผู้จัดการ บจ.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส <2>

วารสาร หน้า 3

ารสาร หน้า 4

วารสาร หน้า 5

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่