Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 566 คน
สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัย
ในเขต กทม.และปริมณฑล ล่าสุด..สิ้นปี 2545

1. จำนวนโครงการ
          ในรอบสำรวจ ณ สิ้นปี 2545 นี้ สำรวจโครงการต่าง ๆ ที่ยังเหลือขายอยู่ในตลาดในการสำรวจรอบก่อนและโครงการเปิดใหม่ในรอบปี 2543-2545 รวมประมาณ 1,500 แห่ง โดยแบ่งกลุ่มที่สำรวจเฉพาะที่ยังมีหน่วยขายเหลืออยู่ ณ สิ้นปี 2545 ออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่มดังนี้:

          จะเห็นได้ว่าในตลาดปัจจุบันยังมีโครงการเหลือขายอยู่ถึง 938 แห่ง ถ้าไม่นับรวมที่มีหน่วยขายเหลืออยู่ต่ำกว่า 20 หน่วยต่อโครงการ ก็ยังมีโครงการที่มีหน่วยขายตั้งแต่ 20 หน่วยขึ้นไปเสนอขายในตลาดถึง 497 โครงการ ดังนั้น จึงไม่มีใครจะมีโอกาสครองส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทยได้

2. ภาพรวม
          อาจกล่าวได้ว่าในขณะนี้ มีหน่วยขายที่ยังเหลืออยู่ในตลาดและพร้อมจะขายในกรณีของบ้านจัดสรรอยู่ประมาณ 63,829 หน่วย ซึ่งถือว่ามีไม่มากนักเมื่อเทียบกับในช่วง "บูม"

          สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ เฉพาะในปี 2545 สามารถทำการขายได้โดยถึง 32,832 หน่วย ซึ่งหากพิจารณาว่าหน่วยขายหนึ่ง ๆ มีมูลค่า 1.3 ล้านบาท ก็จะมียอดขายรวมกัน 42,682 ล้านบาท ซึ่ งถือว่าสูงมากทีเดียว

3. สถานการณ์แยกตามแบบบ้านและระดับราคา
3.1 หน่วยเหลือขาย
          ณ สิ้นปี 2545 มีจำนวนหน่วยขายเหลืออยู่ 63,829 หน่วย ซึ่ งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คืออาคารชุด (32,518 หน่วย) หรือประมาณครึ่งหนึ่ง รองลงมาก็คือทาวน์เฮาส์ (11,625 หน่วย) จะสังเกตได้ว่าแม้แต่บ้านเดี่ยวราคา 3.01-5.0 ล้านบาท ก็ยังมีสินค้าในตลาดราว 3,145 หน่วย และในระดับราคาเกินกว่า 5.0 ล้านบาท ก็ ยังมีอีกราว 1,322 หน่วย
          อาจกล่าวได้ว่า หน่วยที่เหลือไม่มากแล้ว ทาวน์เฮาส์ราคา 0.61-1.0 ล้านบาท ซึ่ งแม้จะมีถึง 4,503 หน่วยทีเหลืออยู่ แต่ก็เพียง 7% ของบ้านประเภทนี้เท่านั้น อีกกลุ่มที่น่าสนใจก็คือ ตึกแถวราคา 2.01-3.0 ล้านบาท ซึ่งมีเหลือเพียง 8% ของหน่วยทั้งหมดในกลุ่มของตนเองเช่นกัน (ดูตารางที่ 3 ประกอบ)

3.2 หน่วยที่ขายได้
          ทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 0.6 ล้านบาทนั้น ขายได้ดีมากในช่วงปี 2545 คือได้ราว 4,027 และ 7,963 หน่วยตามลำดับ
          และหากพิจารณาในแง่ของมูลค่า จะพบว่า บ้านเดี่ยวราคาตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป ขายได้ถึง 9,799 ล้านบาท หรือ 15% ของมูลค่าพัฒนาในกลุ่มนี้ ซึ่ งแสดงว่าขายได้ดี อีกกลุ่มคือทาวน์เฮาส์ราคาไม่เกิน 0.6 ล้านบาท ซึ่ งขายได้ 2,094 ล้านบาท หรือ 15% ของมูลค่ารวมเฉพะาะในกลุ่มนี้
          จะสังเกตได้ว่าทาวน์เฮาส์ราคา 3.01-5.0 ล้านบาท และราคา 5.01 ล้านบาทขึ้นไปก็ขายได้ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้เพราะผลงานของบริษัทเด่น ๆ เช่น บมจ.เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ เป็นต้น (บ้านกลางเมือง เป็นต้น)

4. การเปิดตัวโครงการใหม่
          คาดการณ์ว่าปี 2545 มีหน่วยขายเปิดใหม่ประมาณ 12,972 หน่วย รวมมูลค่า 23,668 ล้านบาท หรือหน่วยละ 1.8 ล้านบาท การที่ราคาเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าบ้านทั่ว ๆ ไปในตลาด ก็เพราะว่ามีการเปิดขายบ้านเดี่ยวที่มีราคาสูงกว่า เพราะยังมีผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อ ประสงค์จะซื้อบ้านเดี่ยวอยู่มากพอสมควร
          การเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ในปี 2545 นี้มากกว่าปี 2544 ประมาณ 30% ในแง่ของมูลค่าหรือประมาณ 34% ในแง่ของจำนวนหน่วย ซึ่งนับว่าเติบโตขึ้นพอสมควรทีเดียว การนี้แสดงถึงการฟื้นตัวของธุรกิจประเภทนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่เริ่มตกต่ำคือปี 2540 การเปิดตัวโครงการใหม่ยังมีไม่มากนัก
หมายเหตุ: ข้อมูลที่นำเสนอนี้มาจากผลการสำรวจวิจัยของ AREA (บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส) ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานข้อมูลภาคสนามที่ใหญ่ที่สุดในขอบเขตทั่วประเทศ
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่