Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
อ่าน 568 คน
งานชุมนุมอสังหาริมทรัพย์โลกที่ควรไป

น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล <1>
รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส <2>

          ในแต่ละปี มีงานประชุม สัมมนา นิทรรศการเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ มากมาย ควรค่าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ไปสัมผัสบ้าง และเพื่อให้เห็นภาพรวม จึงขอแจกแจงให้เห็นกิจกรรมตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปี เผื่อท่านใดจะไปเลือกไปงานที่เหมาะสม 

          22-25 มกราคม: 12th Conference of Pacific Rim Real Estate Society ในทุกต้นปีสถาบันการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศริมมหาสมุทรแปซิฟิค จะจัดประชุมกันขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการครั้งละประมาณ 50 ชิ้น ผู้เขียนได้ไปร่วมงานครั้งที่ 9 ที่ไครเชิร์ช นิวซีแลนด์, ครั้งที่ 10 ที่บริสเบน และครั้งที่ 11 ที่กรุงเทพมหานคร ในภูมิภาคอื่นก็คือสมาคมเช่นนี้ เช่น อาฟริกา ยุโรป เอเชีย อเมริกา เป็นต้น งานนี้เหมาะกับนักวิชาการเป็นหลัก

          14-17 มีนาคม: 2006 MIPIM World Market Place ถือเป็นงานนิทรรศการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดที่เมืองคานส์ (ที่ประกวดภาพยนต์ระดับโลก) ในงานยังมีการประชุมสัมมนา แต่เน้นการออกบูธของโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก นักพัฒนาที่ดิน ควรไปร่วมงานและ roadshow ที่นี่เป็นอย่างยิ่ง แต่เฉพาะค่าเข้างานก็แพงมาก (ไม่ใช่นิทรรศการดูฟรี) ประมาณท่านละ 60,000 บาท งานนี้ผู้เขียนไปร่วม 3 ครั้ง (2547-9) ทุกครั้งจัดได้ตื่นตามาก ทุกครั้งมีคนเพิ่มขึ้นและมีนวัตกรรมจากทั่วโลกให้ชมเสมอ

          11-13 เมษายน: IRERS 2006 (International Real Estate Research Symposium) งานนี้เป็นงานเล็กแต่กำลังเติบโต จัดโดยสถาบันอบรมประเมินค่าทรัพย์สินภาครัฐของมาเลเซีย จัดมาได้ 3 ครั้งแล้ว จัดทุก 2 ปี เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาเลเซีย โดยรัฐบาลของเขาสนับสนุนเต็มที่ คนไทยที่ได้รับเชิญไปร่วมเสนอบทความทางวิชาการคือ ดร.โสภณ พรโชคชัย <3>

          9-11 พฤษภาคม: 11st World Valuation Congress งานนี้จัดทุก 2 ปีเช่นกัน ที่จริงตั้งใจจัดปีที่แล้วแต่เลื่อนมา ทางประเทศไทยโดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย <4> พยายามขอเป็นเจ้าภาพเพื่อชื่อเสียงประเทศและดึงคนมาเยี่ยมชมประเทศไทย แต่ทางมาเลเซียทุ่มหนักกว่าเลยได้ไป จะสังเกตได้ว่า ในจำนวนงานเหล่านี้ มาเลเซียและสิงคโปร์พยายามจัดอย่างมาก หน่วยราชการทุกส่วนก็พยายามสนับสนุนเต็มที่ อย่างไรก็ตามงานนี้ทางคณะผู้จัดงานได้เชิญ ดร.โสภณ เป็นคนไทยคนเดียวที่ไปนำเสนอบทความวิชาการ

          26-31 พฤษภาคม: 57th World Congress, FIABCI (Int'l Federation of Real Estate) FIABCI เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกที่มีสมาชิกมากที่สุดถึงเกือบ 2 ล้านคน โดยนับรวมสมาชิกของสมาคมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด แต่ละปีมีผู้มาร่วมงานรวมกันประมาณ 600-1,000 คน มีทั้งนักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้า ฯลฯ ปีนี้ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ <5>

          7-10 มิถุนายน: 13th Annual Conference, European Real Estate Society สมาคมนี้ก็คล้าย Pacific Rim Real Estate Society เหมาะสำหรับนักวิชาการไปคุยกันเพื่อเป็นการยกระดับฐานะทางวิชาการทางหนึ่ง

          18-21 มิถุนายน: 52nd Annual Congress, International Right of Ways Association สมาคมนี้น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเวนคืน ทางมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย กำลังจะจัดเดินทางไปดูงาน-สัมมนาเป็นหมู่คณะ เช่น ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ปรึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย

           26-29 มิถุนายน: Real Estate Investment World 2006 งานนี้คล้ายกับ MIPIM ที่ฝรั่งเศส แต่มีลักษณะเด่นคือเป็นการพบปะกันระหว่างนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานที่จัดนี้ทำได้ดีมาก มีทำคล้ายกันทุกทวีป และในงานนี้ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครผ่านมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะได้รับส่วนลดพิเศษ และ ดร.โสภณ ยังได้รับเชิญไปร่วมอภิปรายมา 2 ครั้งแล้ว

          30 มิ.ย.-3 กรกฎาคม: 2006 AsRES International Conference Asian Real Estate Society เป็นอีกสมาคมหนึ่งของนักวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการจัดประชุมทุกปี โดยอาจารย์วสันต์ คงจันทร์ แห่ง AREA ได้เคยไปร่วมงานเมื่อครั้งจัดที่กรุงนิวเดลี (2547) นักวิชาการไม่ควรพลาด

          3-5 กรกฎาคม: 14th Congress of ASEAN Valuers Association สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียนมีการประชุมทุก 2 ปี เป็นสมาคมที่ค่อนข้างอบอุ่น เพราะมีขนาดเล็กมีคนเข้าร่วมประมาณ 100 คน ทำให้รู้จักกันได้ทั่วถึง ผูกมิตร สร้างเครือข่ายกันได้ผลดี ในภูมิภาคนี้ยังมี ASEAN Association for Planning and Housing ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนักพัฒนาที่ดินและหน่วยราชการด้านที่อยู่อาศัย แต่การประชุมปีนี้ยังไม่ได้กำหนด เลยไม่ได้นำเสนอไว้ในที่นี้ สมาคมนี้ก็น่าติดตามเช่นกัน

          16-19 กันยายน: 23rd Pan Pacific Congress of Appraisers, Valuers and Counselors ในทุกรอบ 2 ปี ประเทศต่าง ๆ ในเอเซียและแปซิฟิค จะมาจัดประชุมกัน สองปีก่อนจัดที่ไต้หวัน ดร.โสภณ ก็เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเชิญไปนำเสนอผลการศึกษา สมาคมนี้เน้นไปทางนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการ ทำให้ได้ผูกมิตรกับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นายหน้าและที่ปรึกษาได้กว้างขวางขึ้น พอดีปีนี้ Appraisal institute ซึ่งเป็นสมาคมประเมินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพ เลยเอางานประจำปีของตนเองมารวมไว้แน่ ทำให้งานนี้ใหญ่มากขึ้นอีก
          อนึ่งในทวีปอเมริการยังมีสมาคมประเมินที่น่าสนใจหลายแห่ง สมควรไปร่วมงานประจำปีบ้างถ้ามีโอกาส สมาคมเหล่านี้ก็เช่น American Society of Appraisers, National Association of Independent Fee Appraisers, Appraisal Institute of Canada เป็นต้น

          8-11 ตุลาคม: 72nd International Conference, IAAO สมาคมนี้ได้ ดร.โสภณ เป็นผู้แทนในประเทศไทย และทุกปีได้จัด “ทัวร์” ไปร่วมสัมมนาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินเพื่อการเสียภาษีมาหลายครั้งแล้ว และมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปหลายท่าน นอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีสมาคนี้ยังจัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สินและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วย นับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจเรียนรู้

          8-13 ตุลาคม: 23rd International FIG Congress นี่เป็นสมาคมเกี่ยวกับวิศวกร นักสำรวจ นักประเมิน ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชื่อ International Federation of Surveyors (แต่ย่อตามภาษาฝรั่งเศสว่า FIG) จัดสัมมนาระดับโลกทุก 4 ปี (คล้ายฟุตบอลโลก) สัมมนาใหญ่ในปีนี้จึงน่าสนใจเป็นพิเศษ

          10-13 พฤศจิกายน: 2006 REALTORS Conference and Expo ทาง National Association of Realtors เป็นสมาคมนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกามีสมาชิกถึง 1.2 ล้านคน การประชุมประจำปีจะมีคนเข้าร่วมมาก เช่นปีที่แล้วสูงถึง 26,000 คน ในแง่หนึ่งก็มากไป คุยกันไม่ได้ทั่วถึง แต่ก็น่าสนใจที่มีการแสดงสินค้านวัตกรรมที่ใช้ในด้านอสังหาริมทรัพย์มากมาย ดร.โสภณ เป็นผู้ชักนำให้สมาคมนี้เข้ามารู้จักกับสมาคมนายหน้าไทยและสมาคมอื่นเมื่อปี 2542 และถ้ามีโอกาสสมาคมตัวแทนนายหน้ามาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกงก็มีการประชุมประจำปี ที่ผู้สนใจอาจไปขอร่วมด้วยได้

          27-29 พฤศจิกายน: 1st Annual Congress, World Association of Valuation Organizations ขณะนี้มีการตั้งสมาคมใหม่ระดับโลกด้านประเมินค่าทรัพย์สินข้างต้น แต่ยังมีสมาชิกน้อยเพียงสิบกว่าประเทศ แต่ก็พยายามริเริ่มให้มีการสัมมนานานาชาติ ตอนแรกว่าจะจัดงานในเดือนพฤษภาคม แต่เตรียมการไม่ทันเลยเลื่อนไปเป็นเดือนนี้ ใครสนใจไปสิงคโปร์พอดี ก็น่าลองไปดู  

          อนึ่งผู้เขียนก็คงไม่ได้แนะนำให้ทุกท่านไปร่วมทุกงาน อาจจะแยกย้ายกันไปและแบ่งปันกันได้ อย่างเช่นที่มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยก็พยายามรวบรวมเอกสารประกอบการสัมมนาทั้งหลายมาเก็บไว้เพื่อบริการแก่ผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า และนอกจากไปร่วมงานแล้ว ก็ควรไปดูงานด้วย เช่น ทางมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดไปทุกครั้งก็ไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพาคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาไปเยี่ยมชมให้เข้าใจถึงการทำงานจริงด้วย 

ที่สำคัญคือ เราควรไปเรียนรู้โลกเพื่อนำพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย
หมายเหตุ 
 
<1> น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล จบการเงินจาก ม.กรุงเทพ และไปศึกษาประกาศนียบัตรทางการประเมินค่าทรัพย์สินจาก LRTI-Lincoln Institute of Land Policy และหลักสูตร CIPS (Certified International Property Specialists) จาก National Association of Realtors ยังเป็นรองประธาน Agency for Real Estate Affairs อันเป็นศูนย์ข้อมูล-วิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ในไทย Email: pattama@area.co.th 
<2> บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (Agency for Real Estate Affairs: AREA) เป็นองค์กรที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001-2000 ทั่วทุกระบบรายแรกและยังเป็นรายเดียวในประเทศไทย ให้บริการการประเมินค่าทรัพย์สินในขอบเขตทั่วอาเซียน และการเป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่มีฐานข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย โดยไม่ทำกิจการนายหน้าหรือพัฒนาที่ดินเองใด ๆ เพื่อความเป็นกลางทางวิชาชีพอย่างเคร่งครัด โปรดดูรายละเอียดที่ http://www.area.co.th 
<3> ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย และขณะนี้ยังเป็นกรรมการหอการค้าไทย สาขาอสังหาริมทรัพย์ ผู้แทนสมาคมผู้ประเมินนานาชาติประจำประเทศไทย และกรรมการบริหาร ASEAN Association for Planning and Housing 
<4> มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งให้ความรู้แก่สาธารณชนด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง ปัจจุบันเป็นองค์กรสมาชิกหลักของ FIABCI ประจำประเทศไทย ถือเป็นองค์กรด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยจนได้รับความเชื่อถือจากนานาชาติ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiappraisal.org 
<5> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ 2006 FIABCI World Congress โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ในวารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตุลาคม-ธันวาคม 2548 (http://www.ghbhomecenter.com/news/journal43/78.pdf) 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่