Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผลตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมด

เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม และประชาชนอย่างยั่งยืน
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กทม 10120  www.facebook.com/envi.people  thaiappraisal@gmail.com

22    กรกฎาคม    2559

เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์กับชาวบ้านรอบเหมืองทองคำพิจิตร

กราบเรียน   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

             พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

             พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

             พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

             นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

             นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

             นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

             นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

             ท่านผู้สื่อข่าวและประชาชนที่สนใจทุกท่าน

                 เนื่องด้วยเครือข่ายฯ จะร่วมกับประชาชนรอบเหมืองทองคำพิจิตร จัดกิจกรรมโฮมสเตย์ จึงทำหนังสือนี้มาเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพิสูจน์ทราบว่ารอบเหมืองทองคำไม่มีมลพิษ โดยขอเชิญท่านรับประทานอาหาร ดื่มน้ำร่วมกับชาวบ้าน (รับรองความปลอดภัย) และพักรอบเหมือง โดยมีรายละเอียดคือ:

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559

0700 เดินทางโดยรถบัสสู่ตำบลเขาเจ็ดลูก

1100 ฟังบรรยายสรุปโดยผู้แทนชาวบ้าน

1200 ร่วมพิสูจน์ฝุ่น เสียงของการระเบิดหิน

1230 รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงาน

1330 ฟังความจากบริษัทเหมือง

1430 สำรวจในเหมือง พิสูจน์ปริมาณไซยาไนด์

1530 สำรวจนา-สวนรอบเหมือง

1800 รับประทานอาหารค่ำและรำวงกับชาวบ้าน

2100 พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559

0700 รับประทานอาหารเช้า

0800 นมัสการเจ้าอาวาส ณ วัดเขาหม้อฯ

0900 ฟังผู้นำฝ่ายคัดค้าน

1000 เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่ม

1200 รับประทานอาหารกลางวัน

1300 เยี่ยมชมหมู่บ้านที่ย้ายออกมาตั้งใหม่

1400 ไหว้พระพุทธบาท วัดเขาทรายขอพรก่อนกลับ

1500 เดินทางกลับ

1800 กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

                 กิจกรรมครั้งนี้ เครือข่ายจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรอบเหมือง โดยหวังให้รัฐบาลได้โปรดยกเลิกคำสั่งปิดเหมือง เพราะเหมืองฯ ไม่ได้สร้างผลกระทบ น้ำก็ดื่มได้ พืชผักก็รับประทานได้ ฝุ่น เสียงระเบิด ก็สามารถพิสูจน์ได้ กิจกรรมนี้จึงจัดเชิญเฉพาะคณะรัฐมนตรี หรือผู้แทน ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม ศกนี้ ทาง email: thaiappraisal@gmail.com ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

                 อนึ่งเครือข่ายฯ เคยสำรวจเมื่อปี 2559 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ถึง 78% ต้องการให้เหมืองทองคำอยู่ต่อไป แลเมื่อปี 2555 ทางอำเภอทับคล้อก็ได้ทำ "ประชามติ" พบว่าคนส่วนใหญ่ที่สุดก็ต้องการให้มีเหมืองเช่นกัน

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ผู้ประสานงาน เครือข่ายฯ

===========

Area Trebs