Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
49. ความเห็นเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดีของศาลปกครอง: โครงการศุภาลัยลอฟท์ รัชดา-วงศ์สว่าง
มกราคม 2566
48. ขอให้ยกเลิกประกาศการขายชาติของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
กันยายน 2565
47. ขอสนับสนุนเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สิน BTS
กุมภาพันธ์ 2565
46. ขอเสนอแนวทางการให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
มิถุนายน 2564
45. ขอให้ล้มเลิกโครงการบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร
พฤษภาคม 2564
44. ขอให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้โดยด่วนที่สุด
มกราคม 2564
43. ขอให้พักหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้
มีนาคม 2563
42. จดหมายถึงนายกฯ จากสมาคมผู้ซื้อบ้าน
มกราคม 2563
41. ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหมืองทองคำอัครา
กรกฎาคม 2562
40. อย่าให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปีเพราะเท่ากับขายชาติ
มีนาคม 2561
39. ฟ้อง รมว.ทรัพยากรฯ เรื่องเท็จ: เสือป่าแม่วงก์
ตุลาคม 2560
38. ความเห็นแย้งต่อคำแถลงของอธิบดีกรมอุทยานฯ และโปรดพิจารณาให้สร้างเขื่อนแม่วงก์โดยด่วน
ตุลาคม 2560
37. โมเดลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอารยะสากล
กันยายน 2560
36. การให้เช่าที่ดิน 99 ปี: ข้อมูลใหม่และทางออก
เมษายน 2560
35. โปรดเปิดเหมืองทองคำ เดิมพันด้วยชีวิตว่าไร้มลพิษ
ธันวาคม 2559
34. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์เพื่อประโยชน์ของศาลปกครอง
พฤศจิกายน 2559
33. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโฮมสเตย์กับชาวบ้านรอบเหมืองทองคำพิจิตร
กรกฎาคม 2559
32. ขอให้เหมืองทองคำชาตรีได้ดำเนินการต่อไปเพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและไม่มีมลพิษ
พฤษภาคม 2559
31. โปรดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง
มีนาคม 2559
30. โปรดยับยั้งการสร้าง "บ้านคนจน"
ธันวาคม 2558
29. แนวทางการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ
มิถุนายน 2558
28. อย่าให้ใครปล้นที่ดินรถไฟมักกะสัน 490 ไร่ไปทำสวน
พฤษภาคม 2558
27. ประชาชนต้องการเขื่อนแม่วงก์และข้อมูลเท็จของการคัดค้านเขื่อน
พฤศจิกายน 2557
26. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ต่อเขื่อนแม่วงก์
กรกฎาคม 2557
25. ความเข้าใจผิดของส่วนราชการเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
พฤศจิกายน 2556
24. ควรรีบแก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปฏิรูปการผังเมืองทั่วประเทศ
ตุลาคม 2556
23. จดหมายถึงนายกฯ คัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556
พฤษภาคม 2556
22. จดหมายถึงนายกฯ ขอเสนอความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาแฟลตดินแดง
มิถุนายน 2555
21. จดหมายถึงนายกฯ เรื่องการจัดทำผังเมืองรวม กทม.
เมษายน 2555
20. โปรดอย่าส่งเสริมการซื้อบ้านหลังแรก
กันยายน 2554
19. นโยบาย-มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล
กันยายน 2554
18. แนวทางการแก้ปัญหามลพิษมาบตาพุด
พฤศจิกายน 2553
17. ประชาชนมาบตาพุดต้องการอุตสาหกรรมต่อไป
ธันวาคม 2552
16. ฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติด้วยวิธีการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
พฤษภาคม 2552
15. โปรดอย่ากระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
มกราคม 2552
14. ขอเสนอมาตรการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเป็นที่ตั้ง
เมษายน 2551
13. ขอนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชน
กรกฎาคม 2550
12. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับอสังหาริมทรัพย์
เมษายน 2550
11. ขอเสนอความเห็นต่อนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย
มกราคม 2550
10. การประเมินค่าที่ตั้ง Thailand Plaza ฉบับที่ 2
กุมภาพันธ์ 2548
9. ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับ "สภาอสังหาริมทรัพย์"
ธันวาคม 2547
8. การประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ธันวาคม 2547
7. ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
สิงหาคม 2547
6. โปรดทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์: สร้าง "บ้านคนจน"
มกราคม 2546
5. โปรดอย่าอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เพราะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์
มกราคม 2545
4. ข้อเสนอแนวทางการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ด้วยการจัดตั้งศูนย์ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์
พฤศจิกายน 2544
3. การประเมินค่าทรัพย์สินและ ร่าง พรบ. แก้ไข พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
สิงหาคม 2544
2. ข้อเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์
มีนาคม 2544
1. ข้อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์
พฤศจิกายน 2540
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่