วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556
พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความของสมเด็จพระเทพฯ

         มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมายและทำลายป่า" ให้แก่ผู้ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท 30,000 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชมเชยทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล พร้อมเงินรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
         และโดยที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้อนุเคราะห์เงินรางวัลชมเชย 15 รางวัล รวม 30,000 บาท และท่าน ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ได้มาร่วมแสดงปาฐกถาด้วย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงเชิญท่าน ดร.วีระชัย เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่ ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านด้วย


ประกวดเรียงความที่ผ่านมา
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความของสมเด็จพระเทพฯ

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความ เงินสดและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะในการประกวดเรียงความเรื่อง "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ" ณ บจก.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ถ.สุรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปยังได้รับรางวัลเงินสด 10,000, 15,000 และ 20,000 บาทตามลำดับ โปรดดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

ประกวดเรียงความที่ผ่านมา
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551
พิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความของสมเด็จพระเทพฯ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีรับพระราชทานโล่รางวัลประกวดเรียงความ เงินสดและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะในการประกวดเรียงความเรื่อง ประเมินค่าทรัพย์สินให้เป็นธรรมก่อนการเวนคืนเพื่อพัฒนาชาติ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอร์ดรูม 4 กรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปยังได้รับรางวัลเงินสด 10,000, 20,000 และ 30,000 บาทตามลำดับ โรงเรียนและคณะที่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยังได้รับเงินอีกสถาบันละ 20,000 บาทเพื่อการศึกษา โปรดดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่

ประกวดเรียงความที่ผ่านมา
21 เมษายน 2549
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ฯพณฯ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ รางวัลเงินสดและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะในการประกวดเรียงความเรื่อง ประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ก่อนมีการซื้อ-ขาย ณ โรงแรมนารายณ์ (ห้องอยุธา) ถ.สีลม กรุงเทพมหานคร

ประกวดเรียงความที่ผ่านมา
เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2547
พิธีมอบรางวัลประกวดเรียงความ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ รางวัลเงินสดและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะในการประกวดเรียงความเรื่อง ทำไมจึงต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

ประกวดเรียงความที่ผ่านมา
25 กุมภาพันธ์ 2547
คณะกรรมการตัดสินผลประกวดเรียงความ
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์
รศ.มานพ พงศทัต ประธานกิตติมศักดิ์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์ นักพูด-นักเขียน และประธานที่ปรึกษา Agency for Real Estate Affairs
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเรียงความเรื่อง"ทำไมต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของบ้านและที่ดินของเราเอง" ณ เฮอร์ริเทจ คลับ