Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
การติดต่อ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปัทมา จันทรานุกูล ผู้ประสานงาน, วิเทศสัมพันธ์
นงลักษณ์ จตุเทน ผู้ประสานงาน, การจัดการศึกษา
พรภักษ์ บูรณ์ทอง ผู้ประสานงาน, สำรวจวิจัย
อติณัช ชาญบรรยง ผู้ประสานงาน, สิ่งพิมพ์และเครือข่าย
   
โทรศัพท์: 0.2295.3171
โทรสาร: 0.2295.1154
   
Email: info@thaiappraisal.org
ที่อยู่:

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)
10 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-300-013-0804 สำนักงานใหญ่

แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่