Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สิ่งที่ได้ทำเพื่อวงการประเมินค่าทรัพย์สิน
ในส่วนต่อไปนี้เป็นผลการดำเนินงานของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ในการช่วยพัฒนาวงการประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น
  1. ทำข้อเสนอยกระดับวิชาชีพถึง กลต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปี 2541
  2. เป็นผู้ผลักดันให้ทางราชการยอมให้มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
  3. การผลักดันให้ตั้งสภาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน
  4. การขอให้สมาคมผู้ประเมิน 2 แห่งลดค่าธรรมเนียมจนสำเร็จระดับหนึ่ง
  5. เป็นผู้ริเริ่มการจัดทำราคาค่าก่อสร้างมาตรฐานสำหรับวงการประเมิน

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ปรากฏในหนังสือ "วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน" ดังนี้
หรือท่านสามารถ download หนังสือทั้งเล่มโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่นี่
โปรดคลิก "หนังสือ: วิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน" ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่